Irak 3

Ronduit gechoqueerd was ik na het lezen van het verslag van Tareq Aziz' Italiaanse persconferentie (NRC Handelsblad, 15 februari). Aziz weigerde een vraag van een Israëlische journalist (naar een eventuele Iraakse aanval op Israël) te beantwoorden omdat het een Israëlische journalist was.

Hetzelfde heerschap liet zich daarna te Assisi door de clerus fêteren en presenteert zich als miskende vredesduif, met flakkerende kaarsen in halfverduisterde kathedralen. Tezelfdertijd – wonderlijke samenloop van omstandigheden – loopt een pontificaal onderzoek naar de mogelijkheid tot heiligverklaring van oorlogspaus Pius XII.

In het naoorlogse Europa lopen wij massaal te hoop tegen uitingen van racisme en antisemitisme. Het optreden van Sharon in de bezette gebieden tegen antisemitisch gefundeerde zelfmoordacties achten wij, om ondoorgrondelijke redenen, verwerpelijker dan de antisemitische retoriek en praxis, die het huidige Irakese regime aanwendt om er de eigen schandalige schendingen van mensenrechten mee te verhullen.

    • Universiteit Leiden
    • Dr. H.W. Sneller