Irak 2

Dat de huidige liberaal-conservatieve regering in haar demissionaire nadagen inzake de kwestie Irak kritiekloos achter Amerika aanloopt is nog tot daar aan toe, maar dat dit beleid wordt verdedigd met misleidende en kromme redeneringen is onaanvaardbaar. De vraag waar het in de afgelopen weken en maanden steeds over is gegaan is deze: kunnen de activiteiten van Nederland worden aangemerkt als deelneming aan oorlogsvoorbereidingen van Amerika (bij nog ontbrekende legitimatie van de kant van de VN en/of NAVO)?

Het antwoord van de regering luidde steeds: nee. Nu bestond allang het vermoeden dat dit geen eerlijk antwoord was. Want wat voor hand- en spandiensten werden al niet door Nederlandse eenheden in Afghanistan geleverd, die rechtstreeks verband hielden met de Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen gericht op Irak? Maar met de eenzijdige reactie van Nederland op de hulpvraag van Turkije is de actieve betrokkenheid van ons land in ieder geval evident.

Dat Nederland door zijn voortijdig, solistisch optreden wel degelijk betrokken is geraakt bij oorlogsvoorbereidingen is dit weekeinde wel gebleken. Of de Amerikanen ook even van onze luchthavens en spoorwegen gebruik mogen maken?

Welzeker, reageert onze regering dociel en produceert hiervoor bij monde van minster Kamp de volgende rechtvaardiging: dat oorlogstuig is toch ook bedoeld voor onze verdediging, dus we zouden de VS niet eens de faciliteiten mogen weigeren om die te verplaatsen met het oog op de oorlogsvoorbereidingen voor Irak. Trouwens, hoezo oorlogsvoorbereidingen?

Het gaat alleen maar om het verhogen van de druk op Irak om mee te werken met de wapeninspecties.

    • H. van Helmond