Einde gijzeling directie Cockerill

Een dertigtal vakbondsafgevaardigden van het Belgische staalbedrijf Cockerill Sambre heeft vanmorgen na bijna 24 uur een eind gemaakt aan de gijzeling van zes bedrijfsdirecteuren in de Luikse universiteit. Zij protesteerden met hun actie tegen het plan van moederbedrijf Arcelor niet meer in de Luikse hoogovens te investeren, waardoor tegen 2006 bijna 2.000 banen verdwijnen. De vakbondsafgevaardigden, die tijdens een conferentie een collegezaal waren binnengevallen, hadden al meteen aangekondigd de gijzeling na 24 uur te beeindigen. De actie verliep zonder geweld en zonder ingrijpen van de politie.