`Eén controleur van voeding en pillen'

In Nederland moet één orgaan komen dat toezicht houdt op zowel voedings- als geneesmiddelen. Deze instelling moet bovendien onafhankelijker zijn dan de onlangs opgerichte Voedsel- en Warenautoriteit, die onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw valt.

Die adviezen geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het vanochtend gepresenteerde rapport `Beslissen over biotechnologie'.

De raad, die de overheid adviseert over maatschappelijke problemen, zegt in het rapport ook dat er ,,geen enkele reden'' is te veronderstellen dat genetisch gemanipuleerd voedsel meer gezondheidsrisico's met zich meebrengt dan ander voedsel.

Met het rapport wil de WRR ,,meer helderheid brengen'' in het debat over biotechnologie. Nu is nog te veel sprake van ,,utopische en anti-utopische verwachtingen''. Zo wordt er veel gepraat over de gezondheidsrisico's van genetisch gemanipuleerd voedsel. De overheid moet meer doen om de burger duidelijk te maken wat precies de mogelijkheden en potentiële gevaren zijn van biotechnologie, aldus het rapport.

De raad stelt voor de regie van het beleid voor biotechnologie bij één ministerie te leggen. Nu laten verschillende ministeries nog te vaak verschillende geluiden horen, wat de burger in verwarring brengt.

De WRR benadrukt dat door gebruik van biotechnologie de grens tussen voedings- en geneesmiddelen vervaagt. Daarom moet er één onafhankelijk orgaan komen dat zulke middelen beoordeelt. De taken en de onafhankelijkheid ervan ,,gaan verder'' dan die van de Voedsel- en Warenautoriteit, waarin de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn ondergebracht. Ook in Europa moet er één onafhankelijk orgaan komen. De Europese Commissie werkt aan de oprichting van een Europese Voedselveiligheidsautoriteit, maar de WRR trekt de onafhankelijkheid van dat orgaan in twijfel. In de VS worden voedings- en geneesmiddelen al beoordeeld door één orgaan: de Food and Drug Administration FDA.