Duisenberg: rente voorlopig niet meer omlaag

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente voorlopig niet verder verlagen. Dat was gisteren de boodschap van ECB-president Duisenberg in een hoorzitting voor het Europarlement.

Eurocommissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) zei na een ministersbijeenkomt van de eurogroep dat de groeiprognose van 1,8 procent voor de eurozone in 2003 naar beneden wordt bijgesteld. Maar volgens hem is het wegens de onzekerheid rond Irak ,,zeer moeilijk'' nu al cijfers te noemen.

Volgens Duisenberg is de rente, die in december met een half procentpunt tot 2,75 procent werd verlaagd, nu op een ,,zeer laag niveau naar historische maatstaven''. Hij onderstreepte dat de ECB in haar besluit op 6 februari om de rente te handhaven de ,,geopolitieke spanningen'' al heeft meegenomen. Het meest waarschijnlijk scenario is nog steeds dat de groei in de tweede helft van 2003 ,,geleidelijk'' toeneemt. ,,De huidige lage rentetarieven moeten eraan bijdragen dat dit scenario wordt gerealiseerd,'' zei hij. Ook Solbes gaat hiervan uit.

De waardestijging van de euro zal volgens de Duisenberg de exportgroei wat afremmen, maar dit kan worden gecompenseerd door het verwachte herstel van de wereldeconomie. De concurrentiekracht van bedrijven blijft op middellange termijn gunstig. De hogere eurokoers leidt tot een lagere inflatie, die volgens hem in 2003 zal stabiliseren onder het ECB-plafond van 2 procent. Maar hij onderstreepte dat het moeilijk is aan te geven hoe de inflatie zich op korte termijn ontwikkelt wegens de grote volatiliteit van de olieprijzen.

De twaalf landen van de eurogroep besloten gisteren volgens de Griekse minister (en voorzitter) Christodoulakis het economisch beleid in de eurozone ,,zo veel mogelijk te coördineren'' als de olieprijzen blijven stijgen. Hij gaf geen nadere bijzonderheden. Volgens hem is er eensgezindheid dat aan het Stabiliteitspact ook bij de huidige onzekerheid niet mag worden gesleuteld. ,,Het pact biedt genoeg flexibiliteit.''