Drie Albanezen naar VN-tribunaal in Den Haag

De door de NAVO geleide vredesmacht (KFOR) in de Servische provincie Kosovo, heeft drie etnische Albanezen aangehouden die door het Joegoslavië-tribunaal zijn aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Het drietal wordt overgebracht naar Den Haag. Het betrof de eerste arrestaties door KFOR in Kosovo nadat het tribunaal personen in Kosovo had aangeklaagd. De drie verdachten zouden zich als lid van het Kosovo-Bevrijdingsleger (UÇK) schuldig hebben gemaakt aan gewelddadigheden tegen Servische en Albanese burgers. Volgens NAVO-secretaris-generaal Robertson weerleggen de arrestaties de kritiek van Serviërs dat het tribunaal voornamelijk Serviërs aanklaagt en geen oog heeft voor misdaden die door de Albanezen werden gepleegd.