AEL geen verrijking

Publicist Shervin Nekuee stelt dat de toetreding van de Arabische Europese Liga (AEL) tot de Nederlandse politiek goed is voor Nederland (NRC Handelsblad, 12 februari). Nu mag iedereen een politieke partij oprichten, en is een verbod niet aan de orde zolang de partij binnen de grenzen van de wet opereert. Maar of de AEL goed is voor Nederland, valt nog te bezien. De voortekenen zijn niet gunstig.

Om politiek succes te behalen speelt de AEL twee troeven uit. De eerste troef zijn emoties rond de positie van de islam in Europa en de rest van de wereld. Met het lot van de Palestijnen en de dreigende oorlog tegen Irak als aanjagers. Niets is gemakkelijker dan polariseren in tijden van oorlog. Maar Nederland is niet gebaat bij het groeien van dergelijke tegenstellingen. De tweede troef is de Arabische etnische factor. In de politiek moet het in de eerste plaats om ideeën en argumenten gaan, niet om triviale belangen op grond van iets betrekkelijk toevalligs als het land van herkomst van je ouders of grootouders. Politiek etnocentrisme is geen verrijking voor Nederland.

    • Jeroen Visser