Zalm: formatie gaat te traag

Als CDA en PvdA niet voortmaken met de formatie van hun kabinet, wordt ook 2004 in de politiek een ,,verloren jaar'', verklaarde VVD-leider Zalm zaterdag op de viering van het 55-jarig bestaan van zijn partij in Roermond.

Wanneer er in april geen regeerakkoord voorligt, zal het uiterst lastig worden om in de Miljoenennota voor 2004 nog met wetsvoorstellen te komen die belangrijke ombuigingen mogelijk maken, aldus de VVD-leider. Zalm sprak de verwachting uit ,,dat het kabinet van CDA en PvdA er waarschijnlijk wel van zal komen''.

Hij denkt dat het CDA, dat in de verkiezingsstrijd inzette op een coalitie met de VVD, met zijn `pirouette' zal wachten tot na de Statenverkiezingen van 11 maart. ,,Het CDA moet immers van het Strategisch Akkoord (met de VVD, red.) de draai maken richting PvdA. En kiezers houden niet van draaien''.

De VVD-leider verweet de leiders van CDA en PvdA, Balkenende en Bos, in krachtige termen hun langzame tempo in de kabinetsformatie tot nu toe: ,,De tegenvallers vliegen ons om de oren, de werkloosheid schiet omhoog, er dreigt een oorlog en wat doen beide heren? Vrijwel niets''.

Zalm verzekerde dat de VVD ,,klaar is'' voor de ,,sterke oppositie waar het komende centrum-linkse kabinet om schreeuwt''. Hij verwees in dat verband naar de sterk verjongde fractie sinds de jongste Kamerverkiezingen en kondigde aan dat in de oppositiejaren de VVD verder zal werken aan partijvernieuwing.

Sprekend over heden en verleden van de VVD zei Zalm dat ,,het liberalisme het best toegesneden is op de hedendaagse moderne maatschappij, waarin geen sprake meer is van zuilen maar van individuen''. Hij pleitte voor meer vraag en aanbod in het zorgstelsel, en kondigde aan dat in het kader van voortgaande integratie van nieuwkomers in de samenleving de VVD vooral pal wil staan voor de emancipatie van vrouwen, en de rechten van homoseksuelen.