Scheringa somber over toekomst AZ

AZ-voorzitter Dirk Scheringa verwacht nog veel tegenwerking bij de realisering van het nieuwe stadion van de club uit Alkmaar. Een faillissement behoort tot de mogelijkheden.

Dirk Scheringa, voorzitter en eigenaar van AZ, maakt zich opnieuw ernstig zorgen over het voortbestaan van zijn club. Hoewel op 31 januari een principe-akkoord werd gesloten tussen winkeliers, AZ en de gemeente Alkmaar in het conflict over de bouw van het nieuwe stadion, verwacht de voorzitter dat er deze week door enkele middenstanders toch weer bezwaar worden aangetekend. Dit zou de bouw van het stadioncomplex KooimeerPlaza dermate vertragen dat AZ in grote financiële problemen komt.

,,Wellicht zullen we dan per 1 juli het faillissement van AZ moeten aanvragen of surseance van betaling'', schetst Scheringa het slechtst denkbare scenario. ,,Dan komt er tweehonderd man op straat te staan. We houden er rekening mee dat onze club moet afdalen naar de amateurs of de eerste divisie.''

AZ streefde ernaar vanaf seizoen 2004/2005 in zijn nieuwe behuizing te gaan spelen. De komende voetbaljaargang zou de club dan nog in De Hout moeten afwerken. Een langer verblijf in het verouderde complex is volgens Scheringa financieel niet op te brengen. ,,In het huidige stadion zijn de inkomsten aan recettes en business-seats te gering om de begroting sluitend te krijgen. Ik heb geen geldboom staan. De 6,5 miljoen euro die AZ jaarlijks te kort komt moet ik zelf binnen mijn bedrijf ook belenen. Daar is een grens aan. Ik kan nu niet meer lenen. Zeker niet als er geen garantie ligt voor een nieuw stadion.''

In het multifunctionele stadion van KooimeerPlaza, dat plaats zal bieden aan 13.500 toeschouwers, denkt AZ zijn budget te kunnen verdubbelen van 7,3 miljoen tot 14,6 miljoen euro. ,,De baten zullen in dit voetbalbolwerk net zoveel zijn als de uitgaven'', aldus Scheringa. ,,Er komen in het nieuwe stadion meer inkomsten uit recettes, horeca en business-seats of skyboxen. Met andere woorden: we kunnen dan onze broek ophouden. Zolang AZ in De Hout speelt moet er veel geld bij. Dat is niet meer op te brengen. Tenzij de gemeente, of een andere externe geldschieter, een bedrag van bijvoorbeeld 15 miljoen euro beschikbaar stelt.''

Woensdag geeft de gemeente Alkmaar een zogenoemde `gerepareerde bouwvergunning' af, waardoor de bouw van KooimeerPlaza, die eerder op last van de rechter was stil gelegd, kan worden hervat. In de nieuwe bouwvergunning is het compromis opgenomen dat AZ en vertegenwoordigers van de winkeliers hebben bereikt. In KooimeerPlaza wordt 20.000 vierkante meter, dat was bestemd voor detailhandel, alleen verhuurd aan winkels voor producten die sportgerelateerd zijn of artikelen op het gebied van vrije tijd en medische voorzieningen.

Het gesloten akkoord zou door de middenstandsvertegenwoordigers nog worden voorgelegd aan de achterban. Dat wordt begin deze week besproken. Enkele individuele ondernemers van de bedrijvenvereniging Huiswaard-Overstad zouden het niet eens zijn met het principe-akkoord en opnieuw een procedure willen starten. Scheringa lijkt er moedeloos van geworden en zegt er slecht van te slapen. De afgelopen drie maanden heeft hij met vijf advocaten alleen maar over bouwvergunningen gesproken. ,,Ik heb er nu een zwaar hoofd in. AZ nadert the point of no return. Twee advocaten proberen namens een aantal ondernemers alles te frustreren. Het hele project vergt een investering van 170 miljoen euro. In een tijd van economische neergang worden in Noord-Holland honderden banen gecreëerd. Alles staat nu op de tocht omdat een paar ondernemers bang zijn klanten te verliezen. In wat voor land leven wij eigenlijk?''

Scheringa laat zijn juristen onderzoeken of de tegenwerking die hij ondervindt niet strijdig is met de wet op de vrije mededinging. Ook de Europese Commissie kan volgens de AZ-voorzitter nog altijd de bouw van het stadion in gevaar brengen. Het lijkt erop dat commissaris Mario Monti zich niet al te druk maakt over het feit dat de gemeente Alkmaar de grond van De Hout voor één euro overdraagt aan AZ. Hij reageerde wel op een brief die minister Remkes van Binnenlandse Zaken hem heeft gestuurd over overheidssubsidies aan voetbalclubs. Na een onderzoek in opdracht van de gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken concludeerde NIB Consult overigens dat geen sprake is van overheidssubsidie. Monti beschouwt de kwestie in Alkmaar als `local business' dat ook plaatselijk moet worden opgelost.

Op het huidige terrein van de eredivisieclub wil Scheringa huizen bouwen die volgens makelaar Zadelhoff 7,5 miljoen euro zullen opleveren. Met dat bedrag moet de aankoop van de grond en een deel van de infrastructuur bij KooimeerPlaza worden betaald. De kosten daarvan zijn geraamd op een kleine dertig miljoen euro. In dat geval rest er dus een negatief saldo van 22,5 miljoen euro. Scheringa: ,,In het hele project geldt als regel: de winst is voor de stichting AZ, het verlies is voor mij. Toch heb ik nog geen enkele zekerheid dat Brussel met deze deal instemt. En dat is wel nodig om te kunnen bouwen.''

Het plan om naar een andere stad uit te wijken heeft Scheringa laten varen. ,,Ik ben trots op onze supporters'', zegt hij. ,,Een demonstratie van onze fans is uiterst correct verlopen. Het is niet bewezen dat zij de ruiten hebben ingegooid van winkeliers. Ik laat ze niet in de steek. Verder doet ook de gemeente Alkmaar haar uiterste best om ons te helpen. Als AZ door de tegenwerking die we nu ondervinden geen levensvatbaarheid blijkt te hebben, gaan we verder op een ander niveau. Maar wel in Alkmaar.''

Gisteravond had hij met DSB-topsportcoördinator Toon Gerbrands en technisch directeur Martin van Geel overleg over de samenstelling van de spelersgroep voor komende jaren. Scheringa spreekt over het ,,overlevingsscenario''. Zelfs als AZ, opgericht in 1967 als fusie tussen Alkmaar '54 en FC Zaanstreek, gedwongen wordt te verdwijnen uit het profvoetbal, blijft hij de club leiden. ,,Door dik en dun'', voegt Scheringa eraan toe. ,,Ik laat AZ niet zakken.''

    • Erik Oudshoorn