Politie vraagt 385 mln extra

De korpsbeheerders van de Nederlandse politie hebben in een brief aan de informateurs Donner en Leijnse gevraagd om 385 miljoen extra voor de politie. Dat geld is onder meer nodig voor het aantrekken van 4.000 extra agenten.

Het extra geld komt bovenop de bijdrage van de overheid (407 miljoen euro) die korpsbeheerders en kabinet zaterdag overeenkwamen in Utrecht. Daar ondertekenden de korpschefs en de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) voor het eerst landelijke prestatiecontracten.

Van het bedrag dat in de prestatiecontracten genoemd wordt zouden onder meer 4.000 extra agenten worden aangetrokken. De korpschefs willen echter in totaal 8.000 extra agenten, zoals de politie door oud-minister van Binnenlandse Zaken De Vries is toegezegd.

In de prestatiecontracten is ook geregeld dat de korpsen in 2006 40.000 extra zaken zullen aandragen bij het openbaar ministerie (OM). Verder is onder meer afgesproken dat zogenoemde veelplegers binnen een maand zullen worden aangepakt en dat in 2006 180.000 extra boetes zullen worden uitgeschreven.

Ook met het OM, de reclassering en het gevangeniswezen maken de korpsen afspraken. De komende periode worden de landelijke afspraken op regionaal niveau uitgewerkt wat voor 1 juli moet leiden tot een convenant voor elk politiekorps.

In hun brief aan de informateurs vragen de korpsbeheerders ook meer aandacht voor technische maatregelen die diefstal moeten voorkomen.

Zo kunnen bijvoorbeeld laptops worden beveiligd zodat ze na diefstal onbruikbaar worden. Datzelfde geldt voor mobiele telefoons, gsm's zijn het meest populaire doelwit van straatrovers.