Deel Kamer houdt Nawijn aan pardon

Een deel van de Tweede Kamer steunt het voornemen van demissionair minister Nawijn om een `bijzonder pardon' af te kondigen voor een groep asielzoekers. Het kabinet heeft dit plan vrijdag al afgeschoten.

De linkse oppositiepartijen en de ChristenUnie in de Tweede Kamer zullen Nawijn morgen tijdens een spoeddebat houden aan zijn eerdere belofte om een groep ,,schrijnende gevallen'' onder de asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Het gaat volgens Nawijn om zo'n 2300 personen. Zijn eigen LPF-fractie komt op ,,3000 tot 4000 mensen'', voor wie een eenmalige regeling zou moeten worden getroffen. Maar CDA en VVD vinden dat Nawijn gebonden is aan het regeerakkoord van het vorige kabinet en dat geeft geen enkele ruimte voor zo'n besluit.

Alle partijen klagen dat ze niet precies weten wat Nawijn wil, omdat er niks op papier is uitgewerkt. ,,Het is ongelooflijk moeilijk opereren met deze man. Wat hij doet is beneden alle peil'', aldus PvdA-Kamerlid De Vries, die hem vorige week verweet het zoveelste proefballonnetje op te laten.

Als minister heeft Nawijn twee mogelijkheden om – tegen bestaande regelgeving in – verblijfsvergunningen te verstrekken. Voor individuele gevallen kan hij gebruik maken van zijn zogeheten `inherente afwijkingsbevoegdheid', die de mogelijkheid biedt om een verblijfsvergunning te verstrekken. De minister mag per geval beoordelen of betrokkene `onevenredig nadeel' ondervindt door juiste toepassing van de regels.

Een tweede mogelijkheid is zijn zogeheten `discretionaire bevoegdheid'. Die biedt de mogelijkheid om bestaande regels uit te breiden. De bevoegdheden zijn volgens een woordvoerder van Justitie in de Vreemdelingenwet van 2000 vastgelegd. Op 4 februari j.l. schreef Nawijn in een brief aan de Kamer: ,,Ik beoog uitdrukkelijk geen specifieke pardoneringsmaatregel''. Hij wilde slechts in een enkel ,,individueel schrijnend geval'' de afwijzing op het asielverzoek herzien. Nawijn zei vorige week tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie dat er 600 dossiers van `schrijnende gevallen' op zijn bureau liggen, die betrekking hebben op 1400 personen. Totnutoe heeft hij, voor zover bekend, twee keer van zijn bevoegdheden gebruik gemaakt. Het ging onder meer om een vluchteling uit het voormalige Joegoslavië die werd afgewezen omdat hij een verkeersovertreding had gemaakt. Omdat zijn echtgenote en kinderen de Nederlandse nationaliteit hadden en Nawijn de overtreding als `relatief gering ernstig' beoordeelde, mocht de man alsnog blijven.