Bewijslast riooloverstort bij gemeente

De bewijslast bij schade door illegale of risicovolle riooloverstort moet niet langer bij boeren liggen. Gemeenten moeten voortaan bewijzen dat er géén verband bestaat als vee ziek is geworden door vuil drinkwater.

Dat is een van de aanbevelingen van een commissie die op verzoek van de Tweede Kamer de problematiek van riooloverstorten heeft onderzocht. De commissie zou vanmiddag haar eindrapport in Den Haag presenteren.

Riooloverstorten lopen over bij hevige regenval die het riool niet kan verwerken of bij storingen in het riool. Bij een riooloverstorting komt ongezuiverd afvalwater terecht in oppervlaktewater. Vee kan in aanraking komen met dat vervuilde water door te drinken uit de sloot of door gas te eten dat is vervuild door water of bagger. Er kan bijna nooit worden aangetoond dat ziekte en sterfte onder vee daadwerkelijk zijn terug te voeren op de riooloverstortingen. Het gevolg is doorgaans een slepend conflict tussen boer, gemeente en waterschap, dat soms voor de rechter wordt uitgevochten. De commissie heeft dertig conflicten onderzocht, bij 21 conflicten daarvan een actieve rol gespeeld en achttien daarvan kunnen beslechten. Sommige conflicten spelen al sinds de jaren zeventig en hebben grote financiële en emotionele schade tot gevolg gehad.

Volgens de commissie mankeert er veel aan de vergunningen voor riooloverstorten en aan de handhaving daarvan. Vergunningen zijn verlopen, overstorten zijn illegaal. Er zijn ook ,,ongewenste'' situaties waarin zowel de vergunningverlening als de handhaving door een en dezelfde persoon binnen een waterschap worden uitgevoerd.

Waterschappen zouden hun vergunningsplicht en handhavingplicht moeten nakomen onder rijkstoezicht, stelt de commissie. Ook hapert er veel aan de communicatie tussen gemeente, waterschap en boer als zich een riooloverstort voordoet. Die is ,,minimaal''. Veelal worden belanghebbenden ,,niet tijdig en rechtstreeks" geïnformeerd. Een informatieplicht moet in de vergunning worden opgenomen, vindt de commissie.

Ook moeten gemeenten het ,,voorzorgprincipe'' hanteren, dat wil zeggen het plaatsen van hekken rondom de riooloverstort, het verwijderen van vervuild bagger en het zorgen voor goed drinkwater door de aanleg van een drinkwaterleiding.

Ook veehouders moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat vee uit de sloot drinkt, stelt de commissie in haar rapport.

    • Arjen Schreuder