ZUID-AFRIKA

De relatie tussen de huidige regeringspartij in Zuid-Afrika, het ANC, en kernenergie kwam wat moeizaam op gang. In 1982 bezocht een team van het ANC de Koebergcentrale bij Kaapstad, liet er vier bommen achter en blies Zuid-Afrika's nucleaire programma aan stukken. Het ANC was toen nog een verzetsbeweging en vermoedde dat het apartheidsregime plutonium produceerde voor kernwapens.

Nu is het ANC als regeringspartij de enige aandeelhouder in Eskom, de grootste energieproducent in Afrika die kernenergie ,,de toekomst voor het continent'' noemt. Koeberg is Eskoms enige kerncentrale in Zuid-Afrika en produceert 1.840 megawatt. Dat is 6,7 procent van de totale energievoorziening in het land.

Eskom wil de kolencentrales die de rest van 's lands elektriciteit produceren zo snel mogelijk vervangen door de zogenoemde Pebble Bed Modular Reactors. Eskom zou tien PBMR's per jaar willen maken voor gebruik in Zuid-Afrika en nog eens twintig per jaar voor de export. Het hele project zou zo'n 200.000 banen moeten opleveren. Maar dan moet de regering eerst toestemming geven.

Het kabinet van president Mbeki twijfelt. Over de commerciële haalbaarheid: in de Verenigde Staten en Duitsland zijn PBMR's een mislukking gebleken. En over de risico's voor het milieu. Volgens Earthlife Africa produceren PBMR's 13 keer zoveel hoogwaardig radioactief afval als gewone kerncentrales. En dat is volgens de milieuactivisten slecht nieuws aangezien de opslag van het afval in de dunbevolkte Noord-Kaap nu al niet waterdicht blijkt. Lekkages hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk tot onrust geleid.

    • Bram Vermeulen