Wij zijn kinderen van één vader

Wat is het Fortuynisme? En van wie is het? Dat waren de vragen waaraan gisteravond het eerste debat werd gewijd in Café Leefbaar Rotterdam. Hingen dinsdagavond in het nieuwe politieke café alleen nog maar portretten van Pim Fortuyn, gisteren werd Pim Fortuyn's tafel er in gebruik genomen. De tafel (met familiewapen) stond eerder in het Haagse Nieuwspoort.

Gisteravond zaten er vier gasten aan: Ronald Sørensen en Victor Reikersz van Leefbaar Rotterdam en Mat Herben en Joost Eerdmans van de Lijst Pim Fortuyn. De vraag was dus ook: is het Fortuynisme van Leefbaar Rotterdam of van de LPF?

Maar al was het publiek kritisch (,,Hoe konden jullie nou zoveel zetels verliezen?'' ,,Wat gaan jullie doen als er straks een ander kabinet is?''), van broedermoord kwam het niet. ,,Het Fortuynisme is van de bevolking en onze twee partijen zijn er de representanten van'', zei Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam. Hij droeg een LPF-das. Mat Herben (Leefbaar Rotterdam-das): ,,Wij zijn kinderen van één vader.''

Wat het Fortuynisme ís, was ook al niet moeilijk. Sørensen: ,,Politiek bij de mensen brengen en met oplossingen komen.'' Herben: ,,Problemen oplossen met je gezonde verstand.'' Joost Eerdmans: ,,Dat je geen ideologische veren hebt.''

Konden ze als lokale en landelijke partij elkaar dan misschien helpen? Zeker. Victor Reikersz: ,,Wij willen hier vaak dingen die niet kunnen doordat er wetten in de weg staan. We kunnen de korpschef niet vervangen. We kunnen niet in de hele stad fouilleren. We kunnen de knuppel niet eens wat vaker gebruiken.'' Joost Eerdmans: ,,Wíj kunnen zorgen voor twee op één cel. Voor meer fouilleren. Voor een identificatieplicht.''

Restte nog het vraagstuk van het betrekken van de burger bij de politiek. Hoe moest dat worden opgelost? Reikersz: ,,We moeten het mogelijk maken dat je ambtenaren kunt kiezen: rechters, politiefunctionarissen, hoge ambtenaren: díe maken de dienst uit.'' Herben: ,,De procureurs-generaal. Er is niks op tegen als je die zou kunnen kiezen.'' En dan wilde de fractieleider ook nog graag een eigen krant, om het allemaal wat beter uit te leggen dan het afgelopen jaar vaak was gebeurd: ,,We hebben steeds moeten opboksen tegen de linkse media.''