Wereldwijd acties tegen oorlog Irak

In steden over de hele wereld wordt vandaag gedemonstreerd tegen oorlog in Irak. In het Australische Melbourne demonstreerden gisteren naar schatting 100.000 mensen. Ook in New York, Londen, Parijs en Rome staan massale demonstraties gepland. Het `Platform tegen de Nieuwe Oorlog' dat de demonstratie in Nederland organiseert, verwacht vanmiddag ten minste 30.000 demonstranten.

De Nederlandse demonstratie begint om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam met toespraken en voert door de binnenstad naar het Leidseplein. Sprekers zijn Saskia Kouwenberg, Jan Marijnissen, Jan Gruiters, Femke Halsema en vertegenwoordigers van Palestijnse en Iraakse organisaties. Er leven 41.000 Irakezen in Nederland.

Het Platform tegen de Nieuwe Oorlog bestaat uit 218 organisaties van voornamelijk linkse en kerkelijke signatuur, waaronder het Humanistisch Verbond, GroenLinks, de Groenen, Jonge Socialisten binnen de PvdA, de Socialistische Partij, veel allochtone organisaties en vredesorganisaties. Daarnaast wordt de demonstratie ondersteund door Greenpeace, Novib, Raad van Kerken en Pax Christi.

Slechts één bisschop loopt zaterdag in Amsterdam mee, de oud-katholieke bisschop van Haarlem, J.L. Wirix. De rooms-katholieke bisschoppen, onder wie bisschop Van Luyn, voorzitter van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi, zijn verhinderd. Namens hen is secretaris-generaal pater E. Kimman aanwezig.

De algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, M. Bosman-Huizinga, vertegenwoordigt de Raad van Kerken. Zij is niet formeel namens haar kerkgenootschap op de demonstratie, maar er zullen veel remonstranten zijn, aldus Bosman. De drie Samen-op-Wegkerken laten zich door de Raad van Kerken vertegenwoordigen en ook de doopsgezinden doen dat. Als spreker namens de Raad van Kerken treedt op secretaris J. Gruiters van Pax Christi. De Raad van Kerken had de lidkerken gevraagd de demonstratie onder de aandacht te brengen van de lokale gemeenten en parochies.

De organisatoren van de grote vredesdemonstraties in 1981 en 1983 zijn er zaterdag niet bij. Secretaris Mient-Jan Faber van het IKV, dat de demonstratie niet ondersteunt, bezoekt partners in Iran en Noord-Irak. Zijn toenmalige collega van Pax Christi, Jan ter Laak, is in Wenen. Wouter Bos laat aan fractieleden van de PvdA over of zij deelnemen aan de demonstratie. Enkele Kamerleden hebben al te kennen gegeven te komen.

Bekende sympathisanten zijn – aldus het Platform – onder anderen Hedy d'Ancona, Louis Andriessen, Sonja Barend, Mohammed Benzakour, Anna Enquist en Lulu Wang.

Vredesbeweging: pagina 23