VOEDSELINFECTIE DOOR BACTERIËN EIST OOK NA JAAR NOG VEEL LEVENS

Mensen die een voedselvergiftiging doormaken die ernstig genoeg is om de dokter te raadplegen, hebben een driemaal hogere kans om het jaar daarna te overlijden, dan mensen die geen ernstige darmproblemen door een bacteriële besmetting hebben gehad. In een Deens onderzoek overleed binnen een jaar 2,2% van 48.000 ex-lijders aan bacteriële buikloop. In een vergelijkingsgroep van 480.000 mensen overleed 0,7% in een jaar tijd.

De 48.000 patiënten waren alle mensen waarbij tussen 1991 en 1999 in elf Deense microbiologielaboratoria de ziekteverwekkende bacterie in een bacteriekweek was vastgesteld. Bij iedere patiënt zochten de onderzoekers tien controlepersonen van gelijke leeftijd en geslacht en uit dezelfde regio. Van alle mensen in het onderzoek werd uit de Deense nationale registers hun overlijden, hun ziekenhuisopnamen, hun polikliniekbezoek en hun lijden aan een kanker vastgesteld. Dat was om te corrigeren voor levensbedreigende ziekten. Het idee was dat vooral mensen die door een ziekte al ernstig verzwakt zijn, door een voedselvergiftiging overlijden. De onderzoekers corrigeerden voor die verzwakkende ziekten en dan daalt de oversterfte van driemaal naar 2,5 keer. Het is dus niet waar dat het vooral zieke mensen zijn die door voedselinfectie sterven. En er is steeds een te lage schatting gemaakt van het aantal mensen dat aan voedselvergiftiging sterft, schrijven de onderzoekers, omdat eigenlijk alleen naar de acute sterfte is gekeken (British Medical Journal, 15 febr).

Late complicaties van voedselvergiftiging zijn bloedvergiftiging, endocarditis (ontsteking aan het hart), bloedvatontsteking (vasculitis) en gewrichtsontsteking. Voedselvergiftiging door Salmonella is het ernstigst en komt het meest voor. Binnen de Salmonella-typen is de Salmonella dublin zeldzaam, maar dodelijk. Wie daar een voedselvergfitiging van doormaakt heeft een 12 maal verhoogde sterftekans. In Nederland worden jaarlijks 5 tot 30 gevallen geregistreerd van voedselvergiftiging door Salmonella dublin, temidden van een duizendtal andere salmonella-infecties. Ook in Nederland is bekend dat de dublin-infecties vaak voor complicaties zorgen.

De Denen bekeken voedselinfecties door vier bacteriesoorten. Patiënten die door Campylobacter, Salmonella, Yersinia en Shigella werden gevloerd hadden een duidelijk verhoogd risico om binnen een maand te overlijden. Infecties door de laatstgenoemde drie soorten leidden tot een jaar na de infectie nog tot meer doden.

    • Wim Köhler