Spreiding van leerlingen stopt segregatie niet

Spreiding van allochtone leerlingen om het ontstaan van `zwarte' basisscholen tegen te gaan, werkt niet. De zeven gemeenten die hebben geprobeerd allochtone leerlingen beter over scholen te verspreiden, hebben daar nauwelijks tot geen resultaten mee geboekt.

Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant. De gemeenten spraken met scholen die zwart dreigden te worden af dat zij allochtone ouders zouden doorverwijzen naar een andere school. Deze ouders kregen ook extra voorlichting over scholen, zodat zij eerder een schoolkeuze konden maken en hun kinderen daardoor makkelijker op witte scholen terecht konden. Gemeenten spoorden autochtone ouders aan om voor zwarte scholen te kiezen. Verplicht spreiden is verboden, omdat ouders een vrije schoolkeuze hebben.

Alleen in de gemeente Tiel zijn de allochtone leerlingen door het spreidingsbeleid beter over de scholen verdeeld. Zwarte scholen die voor meer dan de helft uit allochtone leerlingen bestaan zijn er niet meer. Maar het spreiden bedreigt het voortbestaan van twee van de drie basisscholen in achterstandswijk Tiel-West. De scholen nemen niet meer dan 40 procent allochtonen op, maar autochtone kinderen blijven weg.

In tegenstelling tot Tiel zijn de gemeenten Zaanstad, Maassluis, Doesburg, Amersfoort, Driebergen-Rijsenburg en Gouda er niet in geslaagd de segregatie tegen te gaan. Doesburg en Gouda bliezen hun project voortijdig af, wegens gebrek aan succes. In Maassluis en Zaanstad is de segregatie zelfs toegenomen. In Driebergen-Rijsenburg vangen sinds 2000 nog steeds vier van de zeven scholen alle allochtone achterstandsleerlingen op. In Zaanstad steeg het aantal zwarte scholen van zes naar negen.

Tot nu toe ontbraken landelijke gegevens over het effect van spreiding van allochtone leerlingen. Toch wordt het beleid door veel politici en wetenschappers als hét middel gezien om de segregatie in het onderwijs te bestrijden. Ook het ministerie van Onderwijs staat achter vrijwillige spreiding. Demissionair minister Van der Hoeven (CDA) zei vorige week in de Tweede Kamer dat zij veel verwacht van gemeenten. De wethouders Van der Tak (CDA, Rotterdam) en Oudkerk (PvdA, Amsterdam) pleitten onlangs ook voor een `eerlijke verdeling' van de allochtone kinderen in hun stad.

Volgens de Maassluise wethouder Groosman werkt het vrijwillige spreidingsbeleid niet omdat scholen zich niet aan de afspraken houden.

SPREIDING: pagina 2

    • Guus Valk