Powell houdt nog wat hoop op vergelijk

,,Er is nog veel werk te doen. Wij hebben geen eind gemaakt aan de inspecties''. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, gezegd na afloop van het rapport van de VN-wapeninspectie.

De minister suggereerde dat hij nog enige hoop heeft behouden dat een internationale coalitie kan worden gevormd die het Irak van Saddam Hussein zo nodig met militaire middelen ontdoet van massavernietigingswapens. Hij herhaalde dat het hoogstens een kwestie van weken is, maar hij constateerde ook dat sommige leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun verantwoordelijkheid ontlopen.

De woordvoerder van president Bush wilde na afloop van het debat de rapportage van Blix slechts typeren als ,,zeer diplomatiek''. Minister Powell zei dat hij eerst met andere leden van de regering en de president ging overleggen voordat verdere stappen zouden worden genomen.

Volgens Ivo Daalder, deskundige bij The Brookings Institution, een Amerikaanse denktank, is de regering-Bush vastbesloten Saddam Hussein met militaire middelen te ontwapenen, zelfs als Groot-Brittannië en Turkije afzien van steun bij gebrek aan een resolutie van de Verenigde Naties die het gebruik van geweld goedkeurt. Daalder noemt Tony Blair de grote verliezer van gisteren: ,,Hij kan geen kant meer op''.

In de analyse van Daalder legde Blix 27 januari het accent op het gebrek aan wezenlijke medewerking, nu zei hij meer over de procedurele medewerking van Iraakse zijde. Dat gaf Frankrijk, Rusland en China ruimte om voortzetting van de inspecties te vragen. De Verenigde Staten zullen daar alleen mee akkoord gaan als zij serieus uitzicht hebben op een coalitie. Zo niet, dan wachten zij geen vier weken met aanvallen, aldus Daalder. Maar het dilemma is acuut voor Bush: ,,Als hij Blair kwijt raakt, verliest Bush ook de steun van het Amerikaanse volk''.

De president kreeg terughoudende steun van generaal Brent Scowcroft, Nationale Veiligheidsadviseur van president Bush I en de man die afgelopen zomer met succes een lans brak voor inschakeling van de Verenigde Naties.

Scowcroft pleitte op de publieke tv voor extra moeite om internationale steun te krijgen. Het wachten met een beslissing kan niet veel langer duren, zei hij: de economie lijdt onder de onzekerheid en ,,Noord-Korea is een veel serieuzer probleem dan Irak''.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken onder president Clinton, Madeleine Albright, waarschuwde dat de regering-Bush onvoldoende heeft nagedacht over wat men in Irak doet na een ook door haar waarschijnlijk geachte overwinning van de Verenigde Staten. Larry Eagleburger, oud-minister van Buitenlandse Zaken onder president Bush senior constateerde na het debat van gisteren ,,met spijt'' dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ,,hard op weg is de Volkenbond te worden''. Hij verwees naar de voorloper van de Verenigde Naties, die de Tweede Wereldoorlog niet heeft kunnen voorkomen.