Onderschriftenwedstrijd

Op de WFA-foto van afgelopen week schrikt een hond op het strand van Oostende van een met olie besmeurde vogel, nadat olie uit de gestrande tanker Tricolor de kust had bereikt. Dat we dit tragische beeld hadden uitgezocht voor deze in wezen grappige wedstrijd, maakte lezeres Elly Meriwani (woonplaats onbekend) onwel en inspireerde haar tot het onderschrift `Immorele NRC-redactie verzint zwartgallige opdracht'.

De overige inzenders bleken wel bereid om grappig te doen. De redactie heeft verder de volgende inzendingen geselecteerd:

Partij voor de Dieren aanhoort getroffene in rampgebied (Andre Daamen, Dongen)

VN-wapeninspecteurs stuiten op onbekend biologisch wapen (Arthur van Neerijnen, Amsterdam)

,,I thought I was safe way above the smog and missile testing... and then a spacecraft hit me.'' (Alan Hankinson, Barendrecht)

,,Ik voel mij verre van Super.'' (Otto Bekers, Margraten)

,,'t Is echt waar: ik heb zo'n vis gevangen!'' (Jilles Soffree, Ridderkerk)

Ook de hond van Balkenende op zijn hoede voor een ieder die in de olie ervaring heeft opgedaan (Jacco Visser, Den Haag)

Maar de boekenbon gaat toch naar Elly Meriwani. Stuurt u nog even uw adres?