Olieramp tanker Prestige groter dan eerst gedacht

De omvang van de ramp met de olietanker Prestige bij Spanje is groter dan tot nu toe werd gevreesd. Volgens een geheim regeringsrapport, dat gisteren in de krant El Pais werd geciteerd, is maar liefst 2.900 kilometer kust vervuild geraakt door de olie uit de Prestige. Dat is driemaal zoveel als steeds werd aangenomen. Alleen al de schoonmaak van de kusten en de zee kost een miljard euro. Daarvoor heeft de Spaanse regering een beroep gedaan op een internationaal fonds voor olievervuiling (IOPC). Dit fonds gaat echter uit van 900 kilometer vervuilde kust en een schade van 570 miljoen euro. De Prestige zonk in november.