Natuurbeheer 2

Het artikel in W&O van 18 januari over natuurbeheer gezien door de ogen van Rob Bijlsma zou ik geschreven kunnen hebben. Het zou dan niet gaan over Drenthe maar over het gebied tussen Boxtel en Oisterwijk, in het bijzonder Natuurmonumenten's Kampina.

De reactie op Bijlsma's verhaal door Ruud Kreetz namens Vereniging Natuurmonumenten onderstreept de gedachtegangen van Bijlsma met de bekende mantra ontginning, ruilverkaveling, verdroging en vermesting (terecht), waarop een horde planvormers, ecologen, bestuurders, financiers en omwonenden (?) wordt losgelaten, waarna zgn. draagvlakken van mensen die nergens anders kunnen wandelen de opbouw van natuur moeten suggereren. Een smakelijk politiek betoog voor stedelingen die de stroom vage begrippen niet kunnen pareren.

Wie controleert Natuurmonumenten? Wie vraagt Natuurmonumenten knowhow in te huren om tenminste één gebied te vullen met bloeiende en besdragende gewassen, dusdanig dat insecten en vogels het hele seizoen te eten hebben? Wie vraagt of dwingt Natuurmonumenten de verzuring tegen te gaan met het strooien van kalk? Wie vraagt Natuurmonumenten planten die verdwijnen te gaan kweken en opnieuw met vakmanschap uit te zetten en zich niet te verschuilen achter nog een mantra, namelijk dat de natuur zijn werk moet doen, enz?

Natuur vind je in deze streken vooral achter de toegangshekken van golfterreinen.

    • S.F.Hoekstra Lennisheuvel