Lloyds maakt beleggers nerveus

Lloyds TSB heeft beloofd, zij het in bedekte termen, om zijn dividenduitkering op peil te houden. Volgens bestuursvoorzitter Maarten van den Bergh heeft de bank vorig jaar slechts 127 miljoen pond verloren nadat voor 1,9 miljard pond aan dividenden was uitbetaald. En na het binnenhalen van 2,1 miljard pond aan leningen heeft Lloyds het jaar 2002 beëindigd met 1,8 miljard pond méér geld in kas dan het jaar daarvoor.

Lloyds betoogt dat niet ieder jaar zal zijn zoals 2002. De dalende koersen op de aandelenmarkten zorgden voor een negatief rendement van 952 miljoen pond bij de levensverzekeringen, de toezichthouder gaf opdracht tot betaling van 205 miljoen pond ter compensatie van pensioengerechtigden en in de VS namen de oninbare vorderingen in rap tempo toe.

De bijdrage aan het bedrijfspensioenfonds, dat een tekort heeft van 2,1 miljard pond, zal dit jaar zo'n 150 miljoen pond bedragen en de volgende jaren 300 miljoen pond. Lloyds geeft zelf toe dat de voorzieningen voor oninbare leningen hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt. Topman Daniels gokt erop dat grotere volumes, gekoppeld aan productiviteitswinsten dankzij een aanstaande bedrijfsdoorlichting, de winst zullen opleveren die nodig is om Lloyds het hoofd boven water te laten houden. Door het aanbieden van een rekening-courant met rente voert hij een agressiever wervingsbeleid onder potentiële klanten.

Lloyds kan wijzen op een paar successen bij het opkrikken van zijn inkomsten – een stijging van 9 procent bij de kredietverstrekking, een stijging van 7 procent bij de deposito's en een aandeel van 10 procent op de markt voor nieuwe hypotheken. Maar op de meest winstgevende terreinen, die van persoonlijke leningen en creditcards, is de concurrentie groot.

In een jaar waarin de onderliggende inkomsten slechts met 2 procent toenamen, bleven de administratiekosten gelijk en daalden dus niet.

Lloyds moet dus veel meer volume zien te verwezenlijken om er weer bovenop te komen. Helaas wil Daniels al onderuit zakken nog vóórdat hij heeft uitgelegd hoe hij denkt dat te kunnen bereiken. Totdat hij dat alsnog doet, zullen beleggers zich druk blijven maken over dat dividend.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes