`Laat conducteurs aandelen NS bezitten'

Geef een treinconducteur aandelen in een geprivatiseerde NS om de kwaliteit van de Nederlandse spoorwegen te verhogen. Het is een ideetje dat leeft op het ministerie van Financiën, de formele beheerder van de staatsdeelnemingen in onder meer NS en Schiphol.

,,Waarom zou een conducteur geen aandelen NS bezitten? 's Morgens een rondje rond de kerk, 's avonds een rondje van zijn dividend'', tekent het blad Binnenlands Bestuur op uit de mond van W. Moerman, directeur financiering bij het ministerie van Financiën. Het `rondje rond de kerk' is de benaming van het dienstrooster, waar het personeel van NS met succes actie tegen heeft gevoerd.

Moerman blijkt zich grote zorgen te maken over bedrijven als NS en Schiphol, die volledig eigendom zijn van de staat maar die wel een onafhankelijk bestuur en toezicht hebben: ,,Het inzicht in de strategie, de bedrijfsvoering en de rapportage laat soms nog te wensen over.'' De aandeelhoudersvergaderingen, waar de staat zijn invloed kan uitoefenen, zijn volgens hem ,,een onderonsje tussen ambtenaren en de onderneming.''

,,Privaat aandeelhouderschap'' kan de kwaliteit van deze ondernemingen dan ook bevorderen, meent Moerman, die daarmee een privatisering van onder meer NS en Schiphol bepleit. Als Schiphol straks beursgenoteerd is, ,,zou er [dan] geen louterende invloed uitgaan van financiële analisten op de bedrijfsvoering'', luidt de retorische vraag van Moerman.