Kosten op het sterfhuis

Mijn ouders zijn 81 en wonen in een huis waarvan ik de enige erfgenaam ben. Wanneer zij allebei overleden zijn en het huis wordt verkocht, ben ik een aanzienlijk deel van de opbrengst kwijt aan successierechten. Bestaat er een constructie waardoor ik toch een behoorlijke erfenis overhoud?

(J. van U.)

De wetgever heeft het goed voor met kinderen die erven van hun ouders. De erfenisbelasting is mild. Het tarief varieert van 5 tot 27 procent. Bedraagt de waarde van de erfenis circa 320.000 euro, dan betaalt u 50.000 euro, of gemiddeld 15 procent. Verkoopt u het geërfde huis, dan houdt u dus 270.000 euro over. Er zijn enkele (schenkings)constructies denkbaar om de belasting te drukken, maar daarvoor moeten u en uw ouders naar de notaris.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele