Irak, Europa en de VS 5

5A.van Staden betoogt dat de Nederlandse regering ,,de Amerikanen niet in twijfel (mag) laten over onze uiteindelijke bereidheid een passende en evenredige bijdrage te leveren wanneer het uur van de waarheid zal hebben geslagen'' (NRC Handelsblad, 10 februari). De mistigheid van deze conclusie geeft aanleiding tot het delen van de vrees van het SP-Kamerlid H. van Bommel dat ,,Nederland de oorlog in gerommeld wordt''. Immers, wanneer heeft het uur van de waarheid geslagen? De strekking van het artikel doet vermoeden dat Van Stadens antwoord luidt: wanneer Amerika dat vindt. En ook: het liefst met, desnoods zonder, steun van de veiligheidsraad.

Dun is de argumentatie aangaande de effectiviteit van een aanval: ,,er bestaat een ernstig vermoeden dat dit land nog steeds beschikt over een vermogen tot aanmaak van chemische en biologische wapens, en het risico dat deze wapens in handen komen van terroristen is reëel. Tegen deze dreiging volstaat een politiek van indamming helaas niet.'' Welke politiek werkt wel? Bush' antwoord luidt: landen die terroristen herbergen of met hen sympathiseren moeten rekenen op een Amerikaanse aanval. Amerika vervreemdt zich met deze doctrine van een groot deel van de wereld.

    • Leo Huvers