Irak, Europa en de VS 4

4De zogenaamde `motor van Europa' heeft met het voorstel van twee presidenten al blijk gegeven bizarre schijnoplossingen niet te schuwen. Nu wordt een tweede `Bosnië' in het leven geroepen, inclusief onderhandelingen met een dictator, een `vredesmacht' en vooral tijdrekken. Wat had Amerika, bij monde van James Baker, een ongelijk toen ze in 1991 opriep (militaire) actie tegen Miloševic te ondernemen. De Europese Unie, met H. van den Broek en R. Lubbers voorop, lachte Amerika uit, Europa had immers één buitenlands beleid, wilde onderhandelen en het viel allemaal wel mee.

Uitsluitend militaire druk zal de dictatuur verdrijven. Niemand wil oorlog, alleen regimes zoals die van Saddam Hussein. Wie niet overtuigt is van de duivelse bedoelingen van het regime van Saddam, is medeplichtig, ziende blind of kwaadwillend. Niet Bush is doorgedraaid, maar Europa is totaal vastgelopen in politiek, economisch en moreel opzicht.

    • Maarten Koning Amsterdam