Irak, Europa en de VS 2

2Het verwachte Frans-Duitse voorstel in de Veiligheidsraad om de VN-inspecteurs meer tijd te geven bij hun poging Saddam vreedzaam te ontwapenen, verdient steun van Nederland, via de NAVO en EU. Want inderdaad: ,,Wat tot op heden ontbreekt, is een duidelijke casus belli en de VS zijn er vooralsnog niet in geslaagd om aan iedereen duidelijk te maken waarom het noodzakelijk is Irak nu preventief aan te vallen'', aldus het hoofdredactioneel commentaar in deze krant van 10 februari. Er is echter een aantal factoren die zulk een verstandig beleid, helaas, waarschijnlijk zullen doorkruisen.

Ten eerste: de bredere doelstellingen van de regering Bush, die gericht zijn op: (1) het, via Irak, vestigen van een Amerikaanse hegemonie in het Midden-Oosten ter bescherming van Israël en van eigen (vnl. olie)- belangen, en ter bestrijding van islamitisch extremisme in en vanuit die regio; (2) het vergroten van binnenlandse politieke macht in Amerika, onder de vlag van het leiding geven aan de oorlog tegen `het internationale terrorisme'.

Ten tweede: de anti-oorlogsstemming in de VS, het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, die Bush en Blair dwingt tot het snel nemen van een besluit tot aanval willen zij hun nagestreefde geloofwaardigheid als sterke onafhankelijke leiders niet verliezen.

Ten derde: de eigen dynamiek van de oorlogsvoorbereiding in de regio, gekoppeld aan de noodzaak – vanwege de hete zomer – om een invasie van Irak voor mei af te ronden.

En ten slotte, de toenemende kans dat Saddam Hussein, door de ogenschijnlijk onafwendbare dreiging van een tegen hem gerichte oorlog, inmiddels wel – en bewijsbaar – massavernietigingswapens gaat leveren aan vijanden van Israël en de VS, waaronder Al-Qaeda: de `selffulfilling prophesy'.

Indien Amerikaanse bondgenoten Bush en Blair van een voorbarige invasie willen weerhouden, dan moeten zij wel bereid zijn de komende maanden actief deel te nemen aan het in stand houden van een geloofwaardige militaire stok achter de deur van Saddam. Dat geldt ook voor Nederland.

    • J.J.W. van Waning
    • Voormalig Militair Attaché in de Vs