Irak, Europa en de VS 1

Resolutie 1441 schiet haar (vredes-)doel finaal voorbij en het is een gotspe dat niet-naleving daarvan (zoals acht Europese regeringsleiders ons in een open brief doen geloven) de wereldvrede aantast. Voor het bereiken daarvan wordt het tijd dat de producent van deze holle resoluties, de Veiligheidsraad, op de sterk water wordt gezet, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid de handhaving van de internationale vrede en veiligheid – naar de Algemene Vergadering.

Deze kan zich daardoor eindelijk ontwikkelen tot een gezaghebbend wereldparlement voor de vrede, dat op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein een rechtvaardig en vruchtbaar wereldbeleid weet neer te zetten.

Voor deze broodnodige hervorming van onze volkerenorganisatie, zou Brussel het initiatief kunnen nemen, waarmee twee vliegen in één klap worden geslagen. Daarmee wordt namelijk eindelijk invulling gegeven aan een gemeenschappelijk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid, waarmee de Europese Unie zich tegelijkertijd tot een krachtige en geloofwaardige speler op het wereldtoneel maakt, wat betreft het serieus nemen van het VN-ideaal.

    • Wouter ter Heide