FC Utrecht vraagt uitstel van betalingen

Meer dan 150 schuldeisers van FC Utrecht hebben eerder deze maand het dringende verzoek gekregen tot 1 mei van dit jaar geen geld te eisen. De financiële situatie van de voetbalclub is zo slecht dat alleen verplichtingen tot 100 euro worden voldaan.

Dit blijkt uit een brief die door een Gronings advocatenkantoor aan de schuldeisers is verzonden. In het schrijven wordt voor verdere informatie verwezen naar de twee crisismanagers van FC Utrecht: M. Sturkenboom en P. Spierenburg. Het elektriciteitsbedrijf Remu, vervoersbedrijf Connexxion en het beveiligingsbedrijf The Security Company zijn al akkoord gegaan met de bevriezing van hun vorderingen. `Uiteraard onder de voorwaarde dat alle crediteuren daaraan medewerken', aldus de brief.

Uit de brief van het advocatenkantoor Trip blijkt dat FC Utrecht over een negatief eigen vermogen van 11 miljoen euro beschikt en zich voor 17 miljoen euro in de schulden heeft gestoken. Alleen al over de lopende periode 1 januari tot 30 juni bedraagt het verlies zo'n 3 miljoen euro.

De situatie is bijzonder precair, aangezien elk bedrijf dat geld krijgt van FC Utrecht als spelbreker kan fungeren en het faillissement van de club kan aanvragen. Nadeel voor de eiser is, dat zijn naam na de faillissementsaanvraag bij de Utrechtse rechtbank bekend wordt.

De betalingsachterstand zal in elk geval tot 1 mei duren. In feite wordt via de brief een zogeheten `stille surseance' gerealiseerd, waarover in de wet niets is geregeld: zolang niemand sputtert, is er `niets aan de hand'.

De Rabobank en shirtsponsor en verzekeraar Amev hebben FC Utrecht een kortlopend krediet verschaft, maar de omvang daarvan is onduidelijk. Het geld mag alleen voor het aflossen van `verse' schuld (na 1 januari) worden gebruikt.

Wanneer bijvoorbeeld alle spelerssalarissen worden betaald – 70 procent van de begroting – zouden de twee financiers minimaal 3 miljoen euro hebben verschaft.

Volgens een betrokkene, die anoniem wil blijven, is het bijna uitgesloten dat zo'n bedrag wordt betaald. ,,Het lijkt me veel logischer dat de spelers de komende maanden geen geld krijgen. Dat is in Italië heel normaal.''

Schuldeisers houden zich soms stil om het faillissement van FC Utrecht niet op hun geweten te hebben. Ook kan de verwachting bestaan dat de gemeente of provincie toch wel inspringt en uiteindelijk voor de betalingen zal zorgen. Gezien de financiële problemen van de gemeente zelf ligt het niet voor de hand dat het gehele stadion – boekwaarde 24 miljoen euro, in handen van Stadion NV – wordt aangekocht.

Volgens ingewijden ligt een verdeling tussen de gemeente, het Utrechtse bedrijfsleven en door besparingen van de club meer voor de hand. Niemand gelooft dat de financiële problemen voor 1 mei zijn opgelost.

Doel van de betrokken advocaten en bestuurders zal in elk geval zijn de `stille surseance' te verlengen tot en met september. Dan komen er weer substantiële bedragen uit sponsorcontracten en seizoenkaarthouders binnen. Door een huurschuld van FC Utrecht kan ook Stadion NV niet meer aan de verplichtingen voldoen.

    • Jaap Bloembergen
    • Erik van der Walle