EURATOM

,,Kernenergie is de voornaamste hulpbron welke de ontwikkeling en de vernieuwing van de productie zal verzekeren en de vooruitgang van de werken des vredes mogelijk zal maken.''

De eerste zin uit het Euratom-verdrag klinkt alsof hij uit een ander tijdperk komt, en dat is ook zo. De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ofwel Euratom, was een van de drie pijlers onder de Europese Gemeenschap in de jaren vijftig van de afgelopen eeuw, de tijd dat kernenergie nog werd gezien als dé energieopwekker van de toekomst.

Het Euratom-verdrag bestaat nog altijd, maar Euratom als organisatie inmiddels niet meer. De verschillende taken liggen nu bij de diverse directoraten van de Europese Unie. Het onderzoek naar kernenergie valt bijvoorbeeld onder het directoraat dat verantwoordelijk is voor alle onderzoeksprogramma's van de EU.

In het Euratom-verdrag is onder meer afgesproken onderzoek te doen naar het vreedzaam gebruik van kernenergie, de uitwerking van veiligheidsnormen en het bewaken van de splijtstofvoorziening. Verder voorziet het verdrag erin dat kernmaterialen niet op onwettige wijze worden gebruikt, bijvoorbeeld om kernwapens te produceren.

Het enigszins in vergetelheid geraakte Euratom staat de laatste tijd weer in de belangstelling, vooral door de uitbreiding van de Unie naar het oosten. Toekomstige leden zoals Tsjechië, Slowakije en Litouwen hebben veelal verouderde kerncentrales en kunnen hulp gebruiken bij modernisering en ontmanteling daarvan. Er wordt daarom nu gesproken over het opzetten van uniforme Europese veiligheidsrichtlijnen waaraan alle centrales moeten voldoen.