De Week

Philips, dat met verliezen eigen records breekt, kampt met een nieuwe tegenvaller: asbestclaims. Voorlopig valt de schade mee, maar dat dacht ABB ook, dat er al twee miljard dollar aan kwijt is. Hoewel Philips erin slaagde zijn operationele verlies om te buigen in een (bescheiden) winst, wordt het concern door afboekingen geplaagd. Bijna twee miljard euro op Vivendi, waaraan het Polygram verkocht in ruil voor aandelen (dat wil zeggen aandelen in Seagram, dat door Vivendi werd overgenomen). Waarom verkocht Philips die aandelen niet? Drong de megalomanie van het Franse Vivendi tot iedereen behalve Philips door?

Twee jaar al

houdt de overheidsconsumptie (zorg, onderwijs, openbaar bestuur) de Nederlandse economie overeind. Niet meer de particuliere consumptie, niet de investeringen, niet meer de uitvoer, die vorig jaar is gedaald, wat sinds twintig jaar niet meer is voorgekomen.

En ondanks al dat belastinggeld is niet duidelijk of de extra miljarden die de politie kreeg tot meer veiligheid hebben geleid. En of de extra miljarden die aan armoe zijn uitgegeven wel de armoe hebben bestreden.

De Rekenkamer heeft in de chaos alleen kunnen achterhalen dat de helft van het politiewerk opgaat aan bureauwerk, opleidingen, ziekte en verlof. Het armoedebeleid was geheel oncontroleerbaar. Ziehier de puinhopen.

Het aantal werkzoekenden stijgt snel. Eind dit jaar zouden dat er al 700.000 zijn, net zoveel als zeven jaar geleden, waarmee `werk, werk, werk', het credo van Paars 1, weer net zo snel ontmanteld wordt als het succes had.

En de oorlog moet nog beginnen.

Terwijl Brussel serieus overweegt om dan het Stabiliteitspact buiten werking te stellen (Duitsland juicht), steggelt Den Haag over een wel of niet sluitende begroting in 2007 of een staatsschuld van 17 procent (van het bbp) in 2030. Regeren is vooruitzien. Voor Den Haag is geen horizon te ver.

Alan Greenspan

is president Bush afgevallen. Stimuleren van de economie is niet nodig, zolang de lucht boven Irak niet is opgeklaard, zei de Amerikaanse centrale bankier, die een begrotingstekort van méér dan 1 à 2 procent riskant noemde en Bush (impliciet) waarschuwde het tekort niet uit de hand te laten lopen.

Hij steunde diens plan de dividendbelasting af te schaffen, maar dan moet Bush andere belastingen verhogen of bezuinigen. Verbaasd dat Bush zich niets van Greenspan aan trekt?

De olie kruipt

naar de 40 dollar per vat. En de dure olie is feest voor de oliemaatschappijen. BP's winst steeg in het jongste kwartaal met 49 procent. (Shell: 46 procent).

Met drie Russische oliebedrijven richtte BP een joint venture op en steekt er 6,75 miljard dollar in, de grootste buitenlandse investering ooit in Rusland gedaan, ruim twee keer zo veel als heel Rusland in het afgelopen jaar kreeg.

Ter vergelijking: China ontving vorig jaar netto 50 miljard dollar, het meest van alle landen ter wereld. En China heeft olie nodig. Twee nieuwe pijpleidingen uit Rusland staan op stapel. Voor BP, dat in 1999 nog voor 200 miljoen dollar ruzie met de Russen maakte, reden om die ruzie met miljarden bij te leggen.

Voortaan weer in

het pak of mantelpak en met gepoetste schoenen. Bij zakenbank J.P. Morgan in Londen. Ook zakcomputers zijn tijdens vergaderingen niet meer toegestaan. Aantekeningen moeten weer met de hand geschreven worden. Dat bewijst dat ze bij J.P Morgan door de beursmalaise gek geworden zijn.

Maar gepoetste schoenen? In Nederland, dat al jaren zijn schoenen niet meer poetst, zou dat een revolutie zijn. Nog geen campagne van 188 miljoen euro krijgt de Nederlander zo ver. Nog geen onverzadigd schoensmeer.

    • Paul Friese