Crashkans

Hendrik Spiering schreef zaterdag een informatief stukje over bemande ruimtevluchten onder de kop `crashkans 1 op 80'. Beter ware het hier van een opgewaardeerd mislukkingspercentage te spreken. Het is evenwel niet verstandig verschillende populaties van de ruimtetechnologie op een hoop te gooien en daar zo'n percentage voor te berekenen. Op basis van uitsluitend Space Shuttle- en Soyuz-vluchten is het empirisch mislukkingspercentage thans respectievelijk 1,77 procent en 1,16 procent. Oftewel, bij 1 op 56 (vóór de laatste Shuttle-vlucht 1 op 112) en bij 1 op 86 andersoortige vluchten is er in het verleden iets grondig misgegaan. Het schatten van mislukkingskansen voor toekomstige bemande ruimtemissies is een andere, zeer hachelijke opgave.

    • A. Boomsma Haren