`Betuwelijn zal verliesgevend zijn'

De Betuwelijn, de 160 kilometer lange spoorlijn die wordt aangelegd tussen de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied, zal verliesgevend zijn. Volgens een onderzoek naar de rentabiliteit van de route kost de goederenlijn jaarlijks 15 tot 25 miljoen euro. De rentabiliteitsstudie naar de spoorlijn is gisteren door het kabinet besproken. De totale onderhoudskosten van de Betuweroute liggen nog miljoenen hoger, maar een deel ervan kan worden terugverdiend met de vergoeding die gebruikers van de Betuweroute moeten gaan betalen, waarschijnlijk ongeveer 40 eurocent per kilometer. Het departement heeft jaren volgehouden dat de kosten zouden wegvallen tegen de gebruikersvergoeding. Daarbij werd echter aangenomen dat bedrijven ook voor ruim 800 miljoen euro in de lijn zouden investeren, maar dat is nooit gebeurd. De Betuweroute kan waarschijnlijk vanaf 2007 gebruikt worden.