Bèta's 2

Rectrix Gaasbeek van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam heeft een brief geschreven (`Bèta's', W&O 1 februari) waarin zij aangeeft het niet eens te zijn met de kritische wijze waarop bèta-nederland opkomt voor het naderende onheil. Waarom? Dat een inhoudelijk zo belangrijk vak als natuurkunde naar de vaantjes gaat, kan haar blijkbaar niets schelen, zij zegt er niets over. Ik vermoed dat haar collegae klassieke talen erg blij zijn met de uitbreiding van de studielasturen. Deze vakken zijn, net als wiskunde, scheikunde en natuurkunde inhoudelijk zo groot dat niemand eraan zou mogen twijfelen dat 600 studielasturen het minimale aantal is om deze vakken op behoorlijke wijze te geven. Juist daarover had mevrouw Gaasbeek iets moeten zeggen. In plaats van de inhoudelijke blunders van minister Van der Hoeven aan de kaak te stellen, komt zij met een rekensom die totaal niet klopt. Zij rekent voor dat bètavakken helemaal niet de dupe zijn: wiskunde levert niets in. Maar nergens vermeldt zij dat in het profiel natuur & techniek voor alle bètavakken in het verplichte deel 680 uur verdwijnen.

Behalve de bètavakken gaan (bijna) alle alfa- en gammavakken er in uren op vooruit. In het hele plan van de minister wordt daar geen enkel vakinhoudelijk argument voor gegeven. Ik ben het met de talendocenten eens dat de huidige situatie van Frans en Duits (f1, d1) een verschrikkelijke is, daar moest echt iets aan gedaan worden! Maar wanneer heeft iemand geklaagd over de vakken scheikunde (s1,2) en natuurkunde (n1,2)? Wat was er mis met natuurkunde in het profiel natuur & gezondheid? Waarom worden de exacte vakken in het profiel natuur & techniek bijna gehalveerd?

Als de exacte vakken in gevaar komen, is dat een probleem voor iedereen.