Regeling voor financiering concerns blijft

Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) is bereid tot een overgangstermijn voor de fiscaal gunstige Nederlandse concernfinancieringsregeling.

Tegelijkertijd zet hij zijn onderzoek wegens mogelijk oneerlijke staatssteun voort.

Dit heeft de woordvoerder van Monti vanmorgen tegenover deze krant verklaard. Vorig maand kwamen de vijftien EU-lidstaten overeen dat de Nederlandse concernfinancieringsregeling en nog enkele fiscaal gunstige regimes voor bedrijven in andere lidstaten tot eind 2010 mochten blijven. Dit akkoord is onderdeel van een fiscaal pakket, waartoe ook een akkoord over belasting op spaargeld behoort.

Demissionair staatssecretaris Van Eijck (Financiën) toonde zich vorige maand ,,dolblij'' met het akkoord, omdat het ondernemingen zekerheid biedt. Eerder verplaatste Ahold wegens de onzekerheid zijn financieringsmaatschappij al naar Zwitserland. Volgens de concernfinancieringsregeling mogen bedrijven een groot deel van de winst gebruiken om dochters te financieren en hoeft over dit bedrag geen belasting te worden betaald.

Volgens Monti's woordvoerder gaat de Eurocommissaris verder onderzoeken of de concernfinancieringsregeling en de andere regelingen oneerlijke staatssteun zijn. Het is volgens hem ,,op juridische gronden niet juist'' het ruim een jaar geleden gestarte onderzoek ineens te stoppen. Volgens de woordvoerder zal de conclusie voor onder meer Nederland luiden dat sprake is van oneerlijke staatssteun. Maar volgens hem kan na afronding van het onderzoek met Nederland en andere lidstaten over overgangstermijnen worden gesproken, omdat de bedrijven destijds ,,het gerechtvaardigde vertrouwen'' mochten hebben dat de fiscale regimes niet strijdig waren met de EU-regels. Overgangstermijnen zullen alleen gelden voor bedrijven die nu al van de regeling profiteren.

Eerder kwam Monti ook overgangstermijnen overeen met Duitsland voor afschaffing van staatssteun aan regionale Landesbanken. De Nederlandse Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt), die met Monti over de kwestie heeft overlegd, noemde de concernfinanieringsregeling vorige week nog een ,,prototype'' van oneerlijke staatssteun.

Het Nederlandse ministerie van Financiën laat weten dat het alleen akkoord kan gaan met een overgangstermijn als die tot 2010 duurt. ,,Dat onderdeel willen we absoluut krijgen. Het is voor ons de enige manier waarop we het gewekte vertrouwen aan de bedrijven die onder de regeling vallen kunnen nakomen'', aldus een woordvoerder van Van Eijck.

    • Hans Buddingh'