Rabah moet stoppen als niqaab-bemiddelaar

Aziz Saïdi Rabah van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en omgeving (UMMAO) moet ophouden zich nog langer voor te doen als bemiddelaar van twee `niqaab-leerlingen' van ROC-Amsterdam. Doet hij dat niet, dan zal hun advocate F. Arslan via een kort geding hem een spreekverbod laten opleggen.

De advocate heeft gisteren in een brief aan Saïdi Rabah dringend verzocht op geen enkele wijze contact op te nemen met haar cliënten en hun familieleden. ,,Hij valt de meisjes en hun ouders lastig. Hij belt ze te pas en te onpas', zegt de advocate. ,,Hij doet de zaak schade aan.'

Saïdi Rabah mag van de advocate ook geen uitspraken meer doen over de twee meisjes die door de ROC-directie zijn geschorst wegens het dragen van een niqaab. Sindsdien zijn de meisjes en de school in een juridische strijd verwikkeld. Saïdi werd door ROC benaderd om te bemiddelen. Hoewel de meisjes hem niet als bemiddelaar accepteerden, bleef Saïdi Rabah hen bellen. Nu verzoekt hun advocate Arslan Saïdi Rabah ,,geen – psychische of sociale – druk uit te oefenen op mijn cliënten of diens familieleden'.

Arslan heeft op 3 en 4 februari Saïdi Rabah verteld dat geen prijs werd gesteld op zijn diensten. ,,Gebleken is (...) dat u nog immer volhardt in het zich voordoen als onderhandelaar / bemiddelaar', schrijft de advocate in de brief aan Saïdi Rabah. ,,Noch cliënten noch ondergetekende hebben u ooit toestemming verleend om namens en voor hen te spreken.'

Een woordvoerder van het ROC zegt dat Saïdi Rabah zijn opdracht om te bemiddelen terug moet geven als de meisjes hem als bemiddelaar niet accepteren. ,,Dan houdt het gewoon op,' aldus de woordvoerder.

Saïdi Rabah zou aan de meisjes hebben verteld dat hij werkt als imam bij een moskee in Amstelveen. ,,Dit wordt door de moskee ontkend,' zegt advocate Arslan.