PvdA'ers bij actie tegen oorlog

Een aantal Kamerleden van de PvdA neemt morgen deel aan de grote demonstratie tegen oorlog in Irak. Dit ondanks een dringende oproep van partijleider Bos om dit niet te doen. Dit bevestigt de een woordvoerder van de fractie.

Volgens bronnen rond de fractie gaat het daarbij met name om de Kamerleden Godelieve van Heteren en Khadija Arib. Ook PvdA-prominent Jan Pronk zou zich opmaken om aan de demonstratie deel te nemen.

Volgens een woordvoerder van Bos is deelname aan de demonstratie een `individuele afweging'. In een vergadering van de fractie had de PvdA-leider gisteren sterke aandrang uitgeoefend op de Tweede- Kamerleden, af te zien van deelname aan de demonstratie, omdat die in het teken staat van een volstrekte afwijzing van een oorlog tegen Irak. Morgen worden tussen de twintig- en de dertigduizend demonstranten verwacht. De PvdA-leiding wil zich niet tegen oorlog uitspreken, omdat dat afbreuk zou doen aan het opvoeren van de druk op Saddam Hussein om te ontwapenen.

SP-leider Marijnissen heeft, behalve zijn eigen leden ook de PvdA-achterban opgeroepen om morgen in Amsterdam te demonstreren tegen de oorlog in Irak. Volgens de SP-leider gaat de afzijdigheid van de PvdA bij de demonstratie in ,,tegen de opvattingen zoals die leven in de Nederlandse bevolking in het algemeen en die van de achterban van de PvdA in het bijzonder''. De oproep van Marijnissen staat op de website van zijn partij (www.sp.nl). De PvdA houdt zich afzijdig van de demonstratie, omdat de partij zich op het standpunt stelt dat ter ontwapening van Irak militaire dreiging als drukmiddel niet gemist kan worden. Van de politieke partijen steunt behalve de SP ook GroenLinks de demonstratie. Deze partij onderbreekt morgen enige tijd haar congres in Amsterdam, teneinde de afgevaardigden in staat te stellen mee te demonstreren.