PvdA en CDA bijna eens over veiligheid

CDA en PvdA zijn in de kabinetsformatie dicht bij overeenstemming over de invoering van preventief fouilleren, algemene identificatieplicht en het plaatsen van twee gedetineerden op een cel.

Dat hebben de CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos gisteren gezegd na eerste formatie-onderhandelingen over het veiligheidsbeleid. ,,Als we nu al wisten hoeveel geld beschikbaar is, dan kwamen we hier morgen uit,'' aldus Bos, die onderstreepte dat de PvdA ,,geen principiële bezwaren'' tegen deze maatregelen heeft. Volgens Balkenende zijn de onderhandelaars ,,een heel eind opgeschoten'' in het streven naar een strenger veiligheidsbeleid.

Concrete afspraken over het veiligheidsbeleid hebben CDA en PvdA gisteren niet gemaakt, onder meer doordat eerst uit de veel moeizamer verlopende onderhandelingen over het financieel-economische beleid moet blijken hoeveel geld voor investeringen er is. Die investeringen zijn onder meer nodig voor preventieve maatregelen, zoals verbetering van de jeugdzorg en bescherming van de middenstand. Over de wenselijkheid daarvan zijn CDA en PvdA het gisteren wel eens gebleken, aldus Bos.

Volgens Bos hebben CDA en PvdA nog wel meningsverschillen over de uitwerking van de strengere regels, maar die acht hij overbrugbaar. Zo houdt het CDA vast aan een leeftijdsgrens van twaalf jaar voor de identificatieplicht, hetgeen Bos ,,onnodig laag'' vindt. Balkenende voerde gisteren aan dat ,,jongens van dertien, veertien jaar heel wat rottigheid kunnen veroorzaken.''

De onderhandelaars spraken gisteren overigens niet over de kritiek van het College bescherming persoonsgegevens dat de algemene identificatieplicht vanaf twaalf jaar strijdig is met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens.

CDA en PvdA zijn niet elkaar niet nader gekomen over het drugsbeleid. Het CDA blijft volgens Balkenende ,,strikter'' door vast te houden aan eisen over strengere beleid voor coffeeshops en xtc.

Volgens het CDA is de PvdA gisteren dichter bij het CDA gekomen op het gebied van de zorg. Bos liet blijken dat de PvdA wil praten over snelle hervorming van het zorgstelsel. In de verkiezingscampagne pleitte hij voor uitstel, maar gisteren zei Bos over de snellere invoering van een nieuw stelsel: ,,Wij laten ons graag overtuigen als blijkt dat het goedkoper kan.''