`Patiënt betaalt in België niet extra'

Waarnemend minister De Geus (Volksgezondheid) ontkent dat Nederlandse patiënten in België worden geholpen voor hogere tarieven dan Belgische verzekerden. Dat antwoordt hij vandaag op Kamervragen van PvdA en SP. Deze maken zich zorgen over uitspraken in de media van de Belgische minister van Sociale Zaken, Vandenbroucke, dat hij daarom het grensoverschrijdende patiëntenverkeer aan banden wil leggen. Vandenbroucke, verantwoordelijk voor de financiering van de gezondheidszorg, vreest dat als vermogende buitenlandse patiënten hogere tarieven betalen, Belgische patiënten minder snel worden geholpen. Vandenbroucke laat desgevraagd weten ,,dat er wél geruchten zijn dat dat gebeurt, maar nog geen bewijzen''.

Om te voorkomen dat het Belgische gezondheidssysteem uit balans raakt, sloot hij vorige week een verdrag met Groot-Brittannië. Engelse patiënten zijn verplicht de standaardtarieven te betalen en ze mogen slechts gebruikmaken van de lege bedden in de Belgische ziekenhuizen. De gezondheidszorg in Groot-Brittannië is in handen van de staat en kampt met grote tekorten en lange wachtlijsten. Vandenbroucke wil dergelijke afspraken ook met de toekomstige Nederlandse coalitieregering maken.

Om de lange wachtlijsten in Nederland te omzeilen wijken steeds meer Nederlandse patiënten, met name uit de grensstreek, naar het zuiden uit. Volgens De Geus zijn dit met name ziekenfondsverzekerden en hebben Nederlandse zorgverzekeraars daarover contracten afgesloten met Belgische ziekenhuizen tegen de standaardtarieven die daar gelden. De Geus betwijfelt of Nederland, in navolging van Groot-Brittannië, tot afspraken met België kan komen. In Nederland zijn de verzekeraars en niet de staat verantwoordelijk voor voldoende aanbod aan zorg.