Pascale mag moeder niet kennen

Haar voornaam, Pascale, is haar enige houvast. Die naam is immers nog bedacht door de biologische moeder van Pascale Odièvre. De moeder die zij kennen wil maar nooit kennen zal, omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg Frankrijk gisteren in het gelijk heeft gesteld.

Pascale Odièvre werd in 1965 `geboren onder X' zoals het Franse wetboek het uitdrukt. Die status garandeert de geheimhouding door de staat van de identiteit van de biologische moeder. Frankrijk voerde het principe ooit in om doe-het-zelf-abortussen en het te vondeling leggen van baby's tegen te gaan. Moeders kunnen binnen de veilige muren van een ziekenhuis bevallen, afstand doen van hun kind en vervolgens in anonimiteit opgaan. Hoewel dit ook in Italië en Luxemburg kan, is het recht van de moeder nergens zo groot als in Frankrijk.

Vier jaar geleden begon Pascale Odièvre haar gisteren verloren strijd tegen de Franse wet. De discussies tussen de zeventien rechters die zich over de zaak bogen zijn hoog opgelopen. Een meerderheid van tien weigerde Frankrijk te veroordelen, de zeven anderen publiceerden uit frustratie een nadere toelichting van hun standpunt. Daarin hekelen zij het `vetorecht' van de moeder, dat de rechten van het kind volledig teniet doet. Scherpe kritiek uiten zij ook op de nadruk die de tien andere rechters gelegd hebben op het preventieve effect van de Franse wet op illegale abortussen. ,,Het staat niet vast dat in landen die de Franse wetgeving niet kennen, sprake is van een hoger aantal abortussen of gevallen van kindermoord.''

Het arrest van het Hof sluit hoger beroep uit. Een wet uit 1996 die bepaalt dat een moeder die afstand doet van haar kind voortaan uitdrukkelijk om geheimhouding van haar identiteit moet verzoeken, is niet van toepassing op het geval van de in 1965 geboren Pascale Odièvre. Haat laatste hoop is de vorig jaar ingestelde Landelijke Raad voor Informatie over Herkomst van Personen, een mogelijkheid die het Hof in de motivering van het arrest noemt. Op voorwaarde dat de moeder daarmee instemt, kan de raad haar identiteit vrijgeven.