Parlement steunt opdeling Papoea

Het Indonesische parlement steunt het decreet van president Megawati dat de provincie Papoea in drieën deelt. Daarmee staan regering en parlement in Jakarta lijnrecht tegenover het bestuur, de volksvertegenwoordiging en een meerderheid van de bevolking van Papoea, die de verdeling afwijzen. Met deze tegenstelling tussen hoofdstad en provincie is een hoogst instabiele situatie ontstaan.

Gisteren hielden de fractieleiders in het Indonesische parlement, de voorzitters van de commissies voor Defensie en Binnenlandse Zaken en drie Papoea-parlementariërs beraad achter gesloten deuren. Alleen de fractie van de Partij van het Nationale Ontwaken (PKB) – de partij van oud-president Abdurrahman Wahid – en een klein christelijk partijtje wezen het decreet af. PKB-afgevaardigde Effendi Choirie zei te vrezen dat de Papoea's hun vertrouwen in de regering nu zullen opzeggen en onafhankelijkheid eisen.

De grootste partijen lijken in opsplitsing juist het antwoord te zien op het separatisme in Papoea. Parlementsvoorzitter Akbar Tandjung zei dat het decreet slechts uitvoering geeft aan een wet die al in 1999 is aangenomen, maar nooit is uitgevoerd. Die wet op de driedeling van Papoea werd nog datzelfde jaar verworpen door het streekparlement. In 2001 verleende het nationale parlement Papoea `Bijzondere Autonomie'. De autonomiewet geeft het provinciebestuur niet alleen ruimere bevoegdheden en middelen, maar geeft inzake bestuurlijke herindeling ook het laatste woord aan het streekparlement en een nog te vormen Papoea Volksraad (MRP). De installatie van die laatste wordt tegengehouden door Jakarta. Het parlement van Papoea heeft deze week, na een grote demonstratie in de provinciehoofdstad Jayapura, de verdeling opnieuw afgewezen en zal het delingsbesluit ter toetsing voorleggen aan de Hoge Raad. De gouverneur van Papoea, Jaap Salossa, noemde het decreet tegenover minister van Binnenlandse Zaken Hari Sabarno ,,onwettig''.

Volgens een regeringsbron is het decreet voorbereid door Binnenlandse Zaken en de Staatsveiligheidsdienst, die beide worden geleid door oud-militairen. Zelfs superminister van Veiligheid Susilo Bambang Yudhoyono zou niet zijn geraadpleegd. Yudhoyono sloeg vorige week een uitnodiging om naar Jayapura te komen af, omdat hij zei ,,geen antwoorden te hebben op de vragen van de Papoea's''.