Oud-wethouders strijden om voorzitterschap GroenLinks

De Rotterdammer Meijer maakt volgens insiders de meeste kans op het voorzitterschap. Hij behoort tot de realistische stroming in GroenLinks.

Oud-wethouder Herman Meijer (55) moet vorig jaar teleurgesteld zijn geraakt in de mensheid. Niet alleen werd Leefbaar Rotterdam in een klap de grootste in `zijn' Rotterdam. Meijer was zelf wethouder op terreinen waar de onvrede onder de Rotterdammers het grootst was: migratiebeleid, stadsvernieuwing en volkshuisvesting. Meijer is ervan overtuigd dat hij het als wethouder niet slecht heeft gedaan en wijst op wapenfeiten als de door hem ingevoerde `stadsetiquette'. De verkiezingsuitslagen van 6 maart en 15 mei zijn voor Meijer de redenen om zich nu te kandideren voor het voorzitterschap van GroenLinks. De voormalig architect Meijer heeft een kleurrijk verleden als travesterende cabaretier, communist en militant strijder tegen extreem-rechts in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij was ook een van de founding fathers van de partij. Hij zat daarna in het partijbestuur totdat het eerste formele GroenLinks-bestuur werd verkozen. Vanaf 1990 was hij eerst vier jaar raadslid in Rotterdam, toen acht jaar wethouder. Hij is een van de oprichters van Christenen voor het Socialisme en was actief bij de Rode Flikkers en bij RozeLinks, de homobeweging binnen de partij.

Tijdens de declaratie-affaire van het Rotterdamse college, in 2000, bleek ook Meijer één keer, op vakantie in Sicilië, de gemeentelijke creditcard te hebben gehanteerd, voor een bedrag van 346 gulden. De verklaring die hij hierover voor de raad aflegde (,,vergeetachtigheid'') werd geaccepteerd.

Meijer behoort tot de realistische stroming in GroenLinks. Waar menig partijlid zich nog wel eens verliest in bespiegelingen over de maakbare samenleving, is Meijer pragmatischer. In 2001 was hij een van de oprichters van een netwerk van CDA- en GroenLinks-wethouders die een alternatief voor Paars wilden bieden. Een van zijn zwakke kanten is, naar eigen zeggen, dat hij ,,conflictvermijdend'' bestuurt. De partij moet zich onder zijn leiding meer in de breedte ontwikkelen, vindt Meijer, leden moeten de belangrijkste thema's agenderen. Eerder deze week zei hij zichzelf te zien als een ,,moeilijk type'': als er eenmaal overeenstemming is over de koers, blijft het daar ook bij. ,,Mensen moeten dan niet achteraf weer iets anders willen.''