Kiezen trekken bij de RVD

Voor kritische verslaggeving over het koninklijk huis moet je in het buitenland zijn. Hier staat dat gelijk aan het verbranden van de vlag in Amerika. Het mag nog net van de wet, maar het is hoogst ongewenst. Je raakt meteen al je zwijgende bronnen kwijt bij het koninklijk huis. Vandaar dat prinses Margarita en haar echtgenoot zich voor hun klachten in het voetspoor van opa Bernhard wendden tot een Duits weekblad, Stern. Daar en in HP/De Tijd haalden ze hun gram over hun ervaringen met de koninklijke familie. Inmiddels heb ik veel samenvattingen en verdere speculaties gezien, maar geen nieuwe feiten. Terwijl het verhaal over het mogelijke spioneren in dossiers van de sociale dienst onvolledig is. De stukken in HP/De Tijd en Stern riepen bij mij vragen op, maar buiten deze bladen wil niemand zich kennelijk aan deze affaire branden.

De eer tot verdere verbreiding van het nieuws komt toe aan het Journaal. Misschien had presentator Philip Freriks er met zijn buitenlandse ervaring de hand in gehad. Op zijn beste Groot Dictee-toon vatte hij eergisteren de klachten van de prinses en haar echtgenoot in de twee bladen samen. ,,Het is in Nederland hoogst ongebruikelijk dat personen van koninklijken bloede zo openhartig uit de school klappen'', verklaarde hij. Zeker waar, maar ik miste de eigen inbreng van NOS' royalty-expert Maartje van Weegen. Die had bij het huwelijk van Alexander en Máxima nog gezegd dat prinses Margarita en haar man ,,wegens financiële problemen'' niet aanwezig waren. Volgens Margarita in Stern was dat achterklap uit koninklijke kringen die Van Weegen zonder eigen onderzoek had herhaald.

De shownieuwsrubriek RTL Boulevard en vrijwel alle andere media sukkelden achter het Journaal aan. In Nova mocht René Zwaap van De Groene de inhoud van het concurrerende weekblad samenvatten en afsluiten met een pleidooi voor een republiek. Goed voorbeeld van een tafelgesprek dat minder informatie oplevert dan eigen speurwerk. Via de satelliet mocht de uit Nederland afkomstige schrijver van het Stern-artikel, A. Eikenaar, vertellen wat hij had geschreven. Gisteren belichtte onder anderen het gewezen Kamerlid Rehwinkel bij Nova de staatsrechtelijke achtergrond. Weer geen nieuws.

De Rijksverdoezelingsdienst had eergisteren tijdens het achtuurjournaal gereageerd. De koninklijke familie herkende zich niet in het geschetste beeld en onthield zich van commentaar ,,uit liefde voor Margarita''. Met andere woorden, die lieve Margarita was in handen gevallen van een anoniem monster. Nou roept de achtergrond van die 36-jarige Edwin de Roy van Zuydewijn ook bij mij vragen op. Omdat hij aanklaagt en de bron van het conflict is, zou je meer over zijn geloofwaardigheid willen weten. Hij wordt omschreven als zelfverzekerd. Studeerde aan de particuliere Webster university in Leiden, de University of California at Los Angeles, promoveerde op zijn 29ste aan de universiteit van Oxford in de politicologie. Kan allemaal worden geverifieerd. Ondanks dat zou hij van de bijstand afhankelijk zijn geweest. Dat is knap in de jaren negentig, toen studenten aan minder goede universiteiten zich bij de uitgang door de headhunters moesten waden. In Stern zegt De Roy van Zuidewijn, wiens vader jong is overleden, dat die bijstand ,,als studiegeld'' was bedoeld. Ik dacht dat dat niet mocht. En dan ook voor dure Amerikaanse universiteiten? Dat rechtvaardigt niet dat het koninklijk huis over zijn bijstandsdossier kan beschikken, een zware beschuldiging die nader onderzoek behoeft. En waar kan het echtpaar dat duur ingerichte Franse kasteel van betalen? Kan die Edwin vanuit Zuid-Frankrijk zijn consultancy voor Bouwfonds bedrijven? Pendelt hij per privé-vliegtuig naar Amsterdam?

Volgens Stern ontving de van Irene gescheiden Carlos Hugo ook koninklijke bijstand via zijn dochter prinses Margarita. Hoe is dat mogelijk? Wie wordt er nog meer onderhouden van ons belastinggeld? Namen graag. Margarita en Edwin? Ik weet het, dat is vermoeiend kiezen trekken bij de RVD. Toen de bijstand was opgehouden, had Carlos ook nog illegaal 100.000 dollar van Margarita's rekening naar de zijne laten overschrijven zonder haar toestemming. Ik zou de overschrijving willen zien, net als de gevonden afluisterapparaten. Honderdduizend dollar? Hoe komt ze eraan? Aan het werk.

    • Maarten Huygen