Haven mag binnenkort commercieel de boer op

De verzelfstandiging van de Rotterdamse haven tot overheids-NV kan rekenen op de steun van een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad. Dat bleek gisteren bij een vergadering van de raad.

Bij de eerste behandeling van de plannen, die vorig jaar november werden gepresenteerd, werden veel moties ingediend. Alsof de politiek haar greep op het havenbedrijf juist wil verstevigen, merkte havenwethouder Wim van Sluis (Leefbaar Rotterdam) op. ,,Als wij u alle stukken tevoren moeten toesturen omdat u wilt meebeslissen, belanden wij van de regen in de drup'', zei hij in reactie op een motie van de de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA. Daarin vroegen ze ,,voornemens inzake statutenwijziging, aandelenvervreemding en strategisch beleid, waaronder havenplan, meerjarenbedrijfsplan, en voorwaarden gronduitgifte'' vooraf ter beoordeling te krijgen. Van Sluis raadde meer moties af, waaronder diverse die vooruitliepen op de samenstelling van de raad van commissarissen.

Doel van de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf tot overheids-NV is dat de haven financieel meer slagkracht krijgt en zelfstandig commercieel de boer op kan gaan, met participaties in bedrijven. Die extra slagkracht is volgens burgemeester en wethouders nodig wegens de ,,sterk toegenomen concurrentie'' in de wereld. Ook is de verzelfstandiging logisch doordat ,,stad en haven fysiek en economisch uit elkaar zijn gegroeid''. De gemeente zou het havenbedrijf alleen nog moeten ,,sturen op het niveau van strategisch beleid en op afstand van de bedrijfsvoering''.

In de raad zijn de Rotterdamse Stadspartij, GroenLinks en de SP sterk tegen verzelfstandiging. De PvdA is sceptisch. Manuel Kneepkens (Stadspartij) waarschuwde dat ,,de afgrond dreigt'' omdat een overheids-NV ,,failliet kan gaan''. Theo Cornelissen (SP): ,,Het verschil tussen een overheidsdienst en een bedrijf is dat ambtenaren `at your service' zijn en ondernemers eurotekens in de ogen hebben.''

Wethouder Van Sluis bezwoer dat de weerstand die de gemeenteraad lijkt te hebben om (een deel van) de democratische controle uit handen te geven onnodig is: ,,Het gaat zo'n bedrijf niet alleen om winstmaximalisatie, maar ook om maatschappelijk rendement, duurzaamheid en veiligheid.''