Grey de Lisle

Dat de Californische zangeres Grey De Lisle eigenlijk Van Oosbree heet en de dochter is van een Amsterdamse immigrant is een aardig biografisch feit, maar voor een beter begrip van haar muziek is het interessanter om te weten dat ze haar brood verdient met het inspreken van tekenfilms.

Dat uit zich niet alleen in een fraai, veelzijdig en uiterst wendbaar stemgeluid, dat ze per nummer een mooi passende kleur geeft. Je zou kunnen zeggen dat ze het Americana-genre (inclusief een toefje Mexicana in Usted) benadert met een licht cartooneske blik. Dan worden de overdreven rock-'n-rollgitaren in het titelnummer net zo begrijpelijk als de venijnig tikkende en hoogst branchevreemde ritmebox in afsluiter Ferris Wheels And Freakshows. De `ambient'-achtige elektronische geluiden in opener Borrowed And Blue zijn na het werk van Daniel Lanois niet meer zo afwijkend van de norm, maar passen wonderwel achter de klaaglijke stem die ze hier opzet. Mocht er zoiets bestaan als postmoderne country, dan heeft dat genre in Grey De Lisle een stijlvaste vertegenwoordigster gevonden.

Grey De Lisle: Homewrecker (Hummin'bird Records). Distr. Sonic Rendezvous

    • Jacob Haagsma