Borstvergrotingen niet voor meisjes

Het Europees Parlement wil een verbod van borstvergrotingen voor meisjes beneden de achttien jaar. Vrouwen met een siliconen implantaat zouden jaarlijks medisch gecontroleerd moeten worden. De meerderheid van het Europees Parlement steunt met dit standpunt eurocommissaris David Byrne die maatregelen heeft bepleit omdat lekkende siliconen tot gezondheidsproblemen leiden. Het Europarlement kan op het gebied van volksgezondheid alleen adviezen geven.