Bijstandsgeld voor gevangenen

Gemeenten blijken op grote schaal bijzondere bijstand te verstrekken aan gedetineerden, hoewel dat verboden is.

Pagina 3