ABN Amro moet verder

ABN Amro werpt zijn ketenen af. In een aantal opzichten laat de Nederlandse bank de concurrentie zelfs zijn hielen zien. Het afgelopen jaar is de winst gestegen, al is het slechts met 2 procent. Dat is veel beter dan wat de meeste andere Europese banken laten zien. Beleggers zijn Rijkman Groenink daarvoor dank verschuldigd. De topman van de bank heeft de kosten van het netwerk van Nederlandse filialen gekortwiekt en is teruggekomen van een onzinnige escapade in de zakenbanksector.

Beoordeeld volgens zijn eigen maatstaven doet ABN Amro het echter helemaal niet zo goed. De bank wil zijn aandeelhouders een rendement doen toekomen dat minstens zo hoog is als dat van de vijf best presterende banken uit een door haarzelf geselecteerde groep van twintig.

Helaas komt ABN Amro niet verder dan de elfde plaats. De verklaring ligt in een handvol zorgen. Eén daarvan is dat de voorzieningen voor oninbare leningen wellicht zullen blijven stijgen – met name in Nederland, waar de huizenmarkt onder nog grotere spanning staat dan in Engeland. Een andere zorg is dat de hypotheekverstrekking in de Verenigde Staten, die tot nu toe een bloeiperiode heeft doorgemaakt, plotseling zal inzakken. Maar eveneens van belang is de zorg dat de aandelenkoers van ABN Amro te kampen heeft met een natuurlijke, zij het geringe, korting ten opzichte van die van zijn branchegenoten, wegens het lage niveau van het kernkapitaal. Hoewel het eigen vermogen op 7,5 procent ligt, bestaat dat voor een deel uit converteerbare obligaties en preferente aandelen, die eigenlijk niet als zodanig mogen worden meegeteld. Als die buiten beschouwing worden gelaten, ligt het eigen vermogen dichterbij de 5 procent, waardoor de bank afhankelijker is van leningen en de aandelenkoers gevoeliger wordt voor schommelingen.

Een snelle manier om het eigen vermogen op te krikken is de invoering van een speculatieve premie. De ontwikkelingen lijken erop te duiden dat dat inderdaad staat te gebeuren. ABN Amro heeft gezegd zijn kapitaalstructuur wellicht te gaan wijzigen. Momenteel ligt het zwaartepunt bij de preferente aandelen, die zijn ondergebracht in een grotendeels door de bank gecontroleerde stichting, waardoor ABN Amro vrijwel immuun is voor vijandige overnames. Het afbreken van deze verdedigingswal zou een teken zijn dat de directie van ABN Amro bereid is haar aandeelhoudersretoriek om te zetten in daden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone