VS: CO2 vrijwillig reduceren

Het Amerikaanse bedrijfsleven zal een bijdrage leveren aan de vrijwillige reductie van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Vertegenwoordigers van onder meer elektriciteitsbedrijven, autoindustrie en olieraffinaderijen hebben gisteren gezegd te willen meewerken aan het Klimaat Visie Programma van de regering-Bush.

De regering sprak dan ook verheugd van ,,een eerste stap in de richting van een toenemende betrokkenheid van deze en andere sectoren van onze economie in de komende jaren''. Volgens Christine Whitman van de Environmental Protection Administration (EPA), een soort ministerie van Milieu, leidt de bijdrage van de bedrijven weliswaar niet onmiddellijk tot een vermindering van de uitstoot, maar wel ,,op termijn''. De VS wezen eerder deelname aan het Kyoto-protocol, met internationale afspraken over de reductie van broeikasgassen af, uit vrees dat dit schadelijk zou zijn voor de Amerikaanse economie.

Milieuorganisaties reageerden gisteren teleurgesteld. Volgens The Sierra Club en Environmental Defense zal een vrijwillige bijdrage van bedrijven nauwelijks iets doen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Zij eisen, samen met een aantal Democratische senatoren, een via wetgeving afgedwongen reductie van 21 procent in 2009. De Amerikaanse regering spreekt in haar plannen van een reductie van de ,,intensiteit'' van de CO2-uitstoot met 18 procent in tien jaar. ,,Intensiteit'' betekent echter dat de uitstoot gerelateerd wordt aan de economische groei. In de praktijk betekent dat voorlopig een toename van CO2-uitstoot.

Zo hebben de elektriciteitsmaatschappijen afgesproken de intensiteit van de uitstoot met 3 tot 5 procent te verminderen tot 2010. Volgens de National Wildlife Federation gaat het om een vermindering per geproduceerde stroomeenheid. In de praktijk leidt dit plan daarom tot een toename van de uitstoot met 16 procent.