Vrouwen vinden combinatie zorg en werken lastig

Van de werkende vrouwen vindt 41 procent de combinatie van arbeid en zorg zwaar. Dat geldt vooral voor vrouwen die thuis alleen voor de zorgtaken opdraaien of daarover ruzie hebben met hun partner. Conflicten op het werk en lange werktijden zijn minder problematisch voor werkende vrouwen.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 8.000 mannen en vrouwen in de Loonwijzer-enquête, die wordt gehouden door de vakbond FNV en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Op dit moment worden meer (jonge) vrouwen dan mannen arbeidsongeschikt. Dat wordt wel toegeschreven aan de combinatie van arbeid en zorg, die te zwaar zou zijn voor vrouwen.

De stelling `Ik vind de combinatie van arbeid en zorg zwaar' is door 41 procent van de vrouwen bevestigd. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de mannen, van wie 22 procent de combinatie van werk en zorg zwaar vindt. Bij mannen maakt het bovendien niet uit of ze wel of geen kinderen hebben, terwijl dat bij vrouwen wel een rol speelt. Van de vrouwen zonder kinderen vindt 34 procent de combinatie zwaar, terwijl van de vrouwen met kinderen in het voortgezet onderwijs zo'n 46 procent tobt met werk en zorg.

Het zwaarst hebben het de vrouwen met kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar. Van hen geeft meer dan de helft (53 procent) aan de combinatie van zorg en arbeid zwaar te vinden. Om die reden hebben de onderzoekers bij deze groep nader gekeken welke factoren op de werkvloer en thuis het leven van de werkende vrouw zwaar maken, van promotiekansen tot de huishoudelijke hulp.

Zaken als uurloon en ontslagdreiging blijken geen invloed te hebben, terwijl vrouwen met een saaie baan het niet zwaarder hebben dan vrouwen die hun werk interessant vinden. Alleen vrouwen die werken op een afdeling waar conflicten spelen zeggen anderhalf keer zo vaak dat ze de combinatie zwaar vinden. Vrouwen die 20 tot 29 uur per week werken zeggen ook anderhalf keer vaker dat ze combinatie zwaar vinden dan vrouwen met een baan van minder dan 20 uur.

Het werk weegt overigens minder zwaar dan de situatie thuis. Kinderopvang en naschoolse opvang hebbben geen invloed op de ondervonden druk, de partner des te meer. Alleenstaande vrouwen of vrouwen die geen hulp krijgen van hun partner zeggen dubbel zo vaak het zwaar te hebben als vrouwen met een behulpzame partner. Vrouwen die regelmatig ruzie hebben over de huishoudelijke taken zeggen dat zelfs zes keer vaker.

    • Karel Berkhout